• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  Faktúra 278/2018 revízia plynových zariadení 635,18 s DPH 28.12.2018 Raciotherm, s.r.o. ZŠ s MŠ Sedlice Mgr. Štefan Rimák riaditeľ ZŠ s MŠ 28.12.2018
  Faktúra 277/2018 potraviny 690,26 s DPH 21.12.2018 Erika Fedorová ZŠ s MŠ Sedlice Beáta Hudáková vedúca ŠJ 21.12.2018
  Faktúra 276/2018 potraviny 320,35 s DPH 21.12.2018 Anton Kollár Mäsiarstvo TONY ZŠ s MŠ Sedlice Beáta Hudáková vedúca ŠJ 21.12.2018
  Faktúra 275/2018 montáž rozvodov, výmena ističov 130,00 s DPH 21.12.2018 Dominik Onofrej ZŠ s MŠ Sedlice Mgr. Štefan Rimák riaditeľ ZŠ s MŠ 21.12.2018
  Faktúra 274/2018 sluchatka 79,00 s DPH 21.12.2018 PVS Computer ZŠ s MŠ Sedlice Mgr. Štefan Rimák riaditeľ ZŠ s MŠ 21.12.2018
  Faktúra 273/2018 stravné lístky 1 602,00 s DPH 20.12.2018 DOXX-stravné lístky, s.r.o. ZŠ s MŠ Sedlice Mgr. Štefan Rimák riaditeľ ZŠ s MŠ 20.12.2018
  Faktúra 272/2018 pracovné odevy 95,00 s DPH 20.12.2018 STOMEX, s.r.o. ZŠ s MŠ Sedlice Mgr. Štefan Rimák riaditeľ ZŠ s MŠ 20.12.2018
  Faktúra 271/2018 odber kuchynského odpadu 16,80 s DPH 19.12.2018 INTA, s.r.o. ZŠ s MŠ Sedlice Beáta Hudáková vedúca ŠJ 19.12.2018
  Faktúra 270/2018 hlina - keramický krúžok 86,96 s DPH 19.12.2018 PECE, s.r.o. ZŠ s MŠ Sedlice Mgr. Štefan Rimák riaditeľ ZŠ s MŠ 19.12.2018
  Faktúra 269/2018 nožnice, ceruzy, lepidlo 22,86 s DPH 19.12.2018 NUSSY, s.r.o. ZŠ s MŠ Sedlice Mgr. Štefan Rimák riaditeľ ZŠ s MŠ 19.12.2018
  Faktúra 268/2018 spracovanie dokumentácie OOÚ 960,00 s DPH 19.12.2018 OVeS, s.r.o. ZŠ s MŠ Sedlice Mgr. Štefan Rimák riaditeľ ZŠ s MŠ 19.12.2018
  Faktúra 267/2018 farby, modelovacia hmota,farebný papier 218,60 s DPH 19.12.2018 NUSSY, s.r.o. ZŠ s MŠ Sedlice Mgr. Štefan Rimák riaditeľ ZŠ s MŠ 19.12.2018
  Faktúra 265/2018 revízia hasiacich prístrojov 264,51 s DPH 18.12.2018 Vladimír JÁNOŠ-REHAP - revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov ZŠ s MŠ Sedlice Mgr. Štefan Rimák riaditeľ ZŠ s MŠ 18.12.2018
  Faktúra 264/2018 revízia hasiacich prístrojov 17,90 s DPH 18.12.2018 Vladimír JÁNOŠ-REHAP - revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov ZŠ s MŠ Sedlice Mgr. Štefan Rimák riaditeľ ZŠ s MŠ 18.12.2018
  Faktúra 263/2018 kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov 9,52 s DPH 18.12.2018 Vladimír JÁNOŠ-REHAP - revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov ZŠ s MŠ Sedlice Mgr. Štefan Rimák riaditeľ ZŠ s MŠ 18.12.2018
  Faktúra 166/2018 školské dokumenty 45,75 s DPH 18.12.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Sedlice Mgr. Štefan Rimák riaditeľ ZŠ s MŠ 18.12.2018
  Faktúra 262/2018 hádzanárska sieť, poháre, štítky kovové 166,17 s DPH 52/2018 17.12.2018 KOŠÍK - siete, s.r.o. ZŠ s MŠ Sedlice Mgr. Štefan Rimák riaditeľ ZŠ s MŠ 17.12.2018
  Zmluva 8/2018 APV Personalistika a mzdy s DPH 17.12.2018 IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy ZŠ s MŠ Sedlice Mgr. Štefan Rimák riaditeľ ZŠ s MŠ
  Faktúra 261/2018 technika pre 5. roč. 32,00 s DPH 14.12.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Sedlice Mgr. Štefan Rimák riaditeľ ZŠ s MŠ 14.12.2018
  Faktúra 260/2018 odborné prehliadky a skúšky tlakových nádob 184,00 s DPH 49/2018 13.12.2018 Stanislav VAŇO ZŠ s MŠ Sedlice Mgr. Štefan Rimák riaditeľ ZŠ s MŠ 13.12.2018
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2014