• Učitelia

    • Marianna Balogová
    • Marianna BalogováVedúci krúžku
    • Mgr. Gréta Benedikty
    • Mgr. Gréta BenediktyUčiteľ
    • PaedDr. Ivo Boldižár
    • PaedDr. Ivo BoldižárUčiteľ
    • Mgr. Mária Čelovská
    • Mgr. Mária ČelovskáAsistent učiteľa
    • Mária Dubecká
    • Mária DubeckáUpratovač
    • Veronika Fedorová
    • Veronika FedorováUčiteľ
    • Peter Fiľakovský
    • Peter Fiľakovský Vedúci krúžku
    • Mgr. Magdaléna Fričová
    • Mgr. Magdaléna FričováUčiteľ
    • Mgr. Katarína Hricová
    • Mgr. Katarína HricováUčiteľ
     Triedny učiteľ: 3.A
    • Pavol Hudák
    • Pavol HudákŠkolník