• Verejné obstarávanie

 • Verejné obstarávania

  Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
  VO: Súhrná správa 1/2018 oprava ihriska 9 404,46 s DPH 29.10.2018 ZŠ s MŠ Sedlice
  VO: Súhrná správa 1/2015 Plán VO 2015 - ZŠ a MŠ s DPH 09.01.2015
  VO: Súhrná správa 2/2015 Plán VO 2015 - ŠJ s DPH 09.01.2015
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 6/2014 Výzva na predloženie cenovej ponuky -ˇBezpečnostné oplotenie s DPH 09.12.2014 08.12.2014 3/2015 ZŠ s MŠ Sedlice
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2/2014 Výzva na predloženie cenovej ponuky - Multifunkčné zariadenie s DPH 18.11.2014 18.11.2014 11/2014 - 12/2014 ZŠ s MŠ Sedlice
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3/2014 Výzva na predloženie cenovej ponuky - Chodník s DPH 18.11.2014 18.11.2014 11/2014 - 12/2014 ZŠ s MŠ Sedlice
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2014 Výzva na predloženie cenovej ponuky- Vahadlové hojdačky s DPH 01.06.2014 04.06.2014 01.08.2014 ZŠ s MŠ Sedlice
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 5/2014 Zadanie zákazky - Chodník 1392.- s DPH 12/2014 18.11.2014 12/2014 18.11.2014 Ivo Štefko ZŠ s MŠ Sedlice
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 7/02014 Zadanie zákazky-Bezpečnostné oplotenie 1 670,40 s DPH 12/2014 08.12.2014 3/2015 09.12.2014 Pesmenpol s.r.o. ZŠ s MŠ Sedlice
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 8/2014 Výzva na predloženie cenovej ponuky - Bezpečnostný kamerový systém s DPH 12/2014 19.12.2014 12/2015 ZŠ s MŠ Sedlice
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 4/2014 Zadanie zákazky - Multifunkčné zariadenie 1680.- s DPH 11/2014 18.11.2014 11/2014 11/2014 Ikaro s.r.o. ZŠ s MŠ Sedlice