Pre žiakov a rodičov

OZNAMY

ELEKTRONICKÁ PLATBA za školský klub
Číslo účtu /IBAN/: SK65 0200 0000 00 16 7694 8357
VS: 0950
Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko dieťaťa

......................................................................................

ELEKTRONICKÁ PLATBA za CVČ
Číslo účtu /IBAN/: SK65 0200 0000 00 16 7694 8357
VS: 0951
Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko dieťaťa

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodičia,

do pozornosti Vám dávame  ďalšiu možnosť prihlasovania, resp. odhlasovania zo stravy a to prostredníctvom e-mailovej adresy školskej jedálne: jedalen.sedlice@gmail.com, kde je potrebné do správy zadať:

  • meno stravníka,
  • triedu
  • deň odhlásenia, resp. prihlásenia s dátumom

Za pochopenie ďakujem

Vedúca ŠJ

Pre verejnosť

Novinky

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Sedlice
    Sedlice 3, 082 43 Sedlice

  • +421 x 0517782217

Fotogaléria