• ELEKTRONICKÁ PLATBA za CVČ
     Číslo účtu /IBAN/: SK65 0200 0000 00 16 7694 8357
     VS: 0951
     Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko dieťaťa
    • ELEKTRONICKÁ PLATBA za školský klub
     Číslo účtu /IBAN/: SK65 0200 0000 00 16 7694 8357
     VS: 0950
     Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko dieťaťa
    • Ty sám buď tou zmenou, ktorú túžiš uzrieť vo svete!
    • Mahátmá Ghándí
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Zriaďovateľ - obec SEDLICE
   • MŠ Sedlice
   • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
   • {#1508} 4