• 7.A: Web stránka: DEJ - Veĺká Morava
    • 15. 1. 2019
    • Do galérie 7.A: Web stránka: DEJ - Veĺká Morava boli pridané fotografie.

     Hodina dejepisu troška inak

     Na vyučovacej hodine dejepisu v 7. ročníku sa všetci žiaci v triede preniesli do obdobia veľmi vzdialenej minulosti našich dejín - Veľkej Moravy. Mali možnosť obdivovať veľkomoravské stavby - kostolíky, hradiská, ktoré vyrobili ich šikovné ruky z rôznych technických materiálov a ktoré môžu vidieť aj všetci žiaci školy v rámci výstavky na 2. poschodí.

    • Čítať viac
    • Od stridžích dní k Novému roku
    • 8. 1. 2019
    • Do galérie Od stridžích dní k Novému roku boli pridané fotografie.

     Trieda 7.A aj v tomto školskom roku pripravila stretnutie so starkými na folklórnu nôtu. Priblížili sme zvyky a obyčaje zimného obdobia – od katarínskej zábavy cez Ondreja, Barboru, Luciu až k Štedrému dňu a vianočným sviatkom.

     Treba veľmi oceniť obetavý prístup dievčat a chlapcov k nácviku a ostáva veriť, že folklór bude mať ich sympatie aj naďalej.

    • Čítať viac
    • ELEKTRONICKÁ PLATBA za CVČ
     Číslo účtu /IBAN/: SK65 0200 0000 00 16 7694 8357
     VS: 0951
     Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko dieťaťa
    • ELEKTRONICKÁ PLATBA za školský klub
     Číslo účtu /IBAN/: SK65 0200 0000 00 16 7694 8357
     VS: 0950
     Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko dieťaťa
    • Ty sám buď tou zmenou, ktorú túžiš uzrieť vo svete!
    • Mahátmá Ghándí
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Zriaďovateľ - obec SEDLICE
   • MŠ Sedlice
   • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
   • {#1508} 4