Navigácia

 • Rozlúčka 9.A

  Do galérie Rozlúčka 9.A boli pridané fotografie.

 • Rozlúčka 4.A

  Do galérie Rozlúčka 4.A boli pridané fotografie.

 • GRANT: Starší mladším a mladší starším

  MAĽOVANKA

  Žiačky 8.A triedy spríjemnili našim najmenším žiakom posledné dni školského roka. Nakreslili im MAĽOVANKY na pozadí prečítaných kníh, ktoré sme získali cez GRANT Karpatskej nadácie. Prváčikovia a druháčikovia nielen hneď spoznali o aké postavy z akej knihy ide, ale ich aj krásne vyfarbili.

  Do galérie GRANT: Starší mladším a mladší starším boli pridané fotografie.

 • GRANT: Starší mladším a mladší starším

  OPIS OBRÁZKA

  V rámci preberania témy o opise sme s piatakmi využili prečítanú knihu Alicu v krajine zázrakov, ktorú sme získali prostredníctvom GRANTU Karpatskej nadácie a OPÍSALI obrázok z nej. Súčasťou opisu je aj vlastná ilustrácia. Práce si môžete pozrieť a prečítať na dolnej chodbe.

  Zodpovedný učiteľ: Mgr. N. Rimáková

  Do galérie GRANT: Starší mladším a mladší starším boli pridané fotografie.

 • GRANT: Starší mladším a mladší starším

  VÝVESNÝ ŠTÍT/REKLAMA

  Počas prerušenia vyučovania PIATACI nezaháľali. 

  Na pozadí prečítanej knihy vytvorili reklamu alebo vývesný štít. Práce žiakov sú vystavené na dolnej chodbe.

  Zodpovedný učiteľ: Mgr. N. Rimáková

  Do galérie GRANT: Starší mladším a mladší starším boli pridané fotografie.

 • GRANT: Starší mladším a mladší starším

  TELOVÝ DIZAJN

  Žiaci 9.A počas hodín VYV tvorili herecký kostým spolu s celkovou úpravou tváre, účesu. Ich cieľom bolo vystihnúť charakteristiku postavy.

  Táto aktivita bola realizovaná ešte pred zatvorením škôl.

  Zodpovedný učiteľ: Mgr. N. Rimáková

  Do galérie GRANT: Starší mladším a mladší starším boli pridané fotografie.

 • Diplomy, ocenenia, súťaže

  Modelársky krúžok, p. Seman

  Do galérie Diplomy, ocenenia, súťaže boli pridané fotografie.

 • NÁSTUP DO ŠKOLY PRE ŽIAKOV 6. - 9. ROČNÍKA

  Vážení rodičia, milí naši žiaci!


  Ministerstvo školstva otvára školy od 22.júna 2020 aj pre žiakov 6.–9. ročníka.
  Veríme, že do školy prídete všetci, ktorým to okolnosti v rodine a zdravotný stav dovolia. Určite sa tešíte na stretnutie so svojimi spolužiakmi a učiteľmi.  Náplňou týchto dní budú  záverečné zhodnotenia Vašej práce počas mimoriadnej situácie v jednotlivých predmetoch, spoločné stretnutie s Vašou triednou  učiteľkou, utuženie vzťahov v kolektíve či vyzdvihnutie Vašich prác a osobných vecí z triedy a skrinky v šatni. Čas v škole využijeme aj na to, aby ste odovzdali učebnice,  zároveň vrátili požičané knihy do
  školskej knižnice a kľúče od skriniek v šatni.  Vyučovanie bude trvať od 7:45 do 12:10 hod. 
  a spoločne sa sčasti nastavíme na rozvrh hodín, ktorý platil do 13.3.2020. Učiť sa však už zrejme nebudeme.
  Žiaci, o ktorých už má triedna učiteľka informáciu o nastúpení do školy, budú zároveň prihlásení na obed. Prípadné odhlásenie zo stravy si u vedúcej školskej jedálne zabezpečte mailom: jedalen.sedlice@gmail.com, prípadne na tel. čísle +421 948 770 148.


  Pri prvom vstupe žiaka 6. – 9. ročníka do školy je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi: písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
  TLAČIVO na vytlačenie: pri__loha_2_-_29.5.2020.pdf
  Tlačivo si môžete vyzdvihnúť aj v budove školy alebo zákonný zástupca ho môže tiež vypísať ráno pred prvým vstupom žiaka do školy. 

  Tešíme sa na Vás!

  Mgr. Štefan Rimák, riaditeľ školy

 • GRANT: Starší mladším a mladší starším

  TVORÍME vlastnú KNIHU Malého princa

  Po prečítaní knihy Malý princ pre deti, ktorú sme zakúpili zo získaného GRANTU Karpatskej nadácie, sa TRETIACI spolu so svojou pani uč. B. Olejárovou rozhodli, že si urobia vlastnú knihu. Tá obsahuje krásne maľované obrázky s príbehom. 

  Zodpovedný učiteľ: Mgr. B. Olejárová

  VIAC v galérii GRANT: Starší mladším a mladší starším boli pridané fotografie.

 • GRANT: Starší mladším a mladší starším

  PIATACI čítali ALICU v krajine zázrakov

  Ďalšia kniha, ktorú sme zakúpili z GRANTU Karpatskej nadácie je ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOV. Piataci ju mali prečítať počas dištančného vyučovania. Mali si urobiť pri jej čítaní nejakú zábavnú fotku. S touto knihou ďalej pracovali a budú ešte pracovať prostredníctvom rôznych aktivít.

  Zodpovedný učiteľ: Mgr. N. Rimáková

  Do galérie GRANT: Starší mladším a mladší starším boli pridané fotografie.

 • GRANT: Starší mladším a mladší starším

  VYRÁBAME MALÉHO PRICA

  Štvrtáci počas dištančného vzdelávania vyrábali bábky MALÉHO PRINCA. Niektorí žiaci poslali aj fotky, ako ich robili. Všetci Malí princovia sú vystavení na dolnej chodbe. No nie sú nádherní? 

  Zodpovední učiteľ: Mgr. Katarína Hricová

  Do galérie GRANT: Starší mladším a mladší starším boli pridané fotografie.

 • GRANT: Starší mladším a mladší starším

  Aj ôsmaci čítali MALÉHO PRINCA

  Využili sme medzipredmetové vzťahy medzi SJL a INF. Žiaci 8.A triedy mali počas dištančného vzdelávania za úlohu prečítať knihu Malého princa, pritom sa sfotiť a fotku zaujímavo naformátovať. Niektorí ôsmaci sa tejto úlohy zhostili naozaj bravúrne. Veď posúďte sami.

  Realizátor a zodpovedný za projekt:  Mgr. N. Rimáková

  Knihy MALÝ PRINC boli zakúpené z GRANTU Karpatskej nadácie

  Do galérie GRANT: Starší mladším a mladší starším boli pridané fotografie.

 • GRANT: Starší mladším a mladší starším

  TVORÍME PLAGÁT

  Piataci sa v rámci hodín SJL a VYV učili čo je plagát, čo má obsahovať, ako má vyzerať. Svoje teoretické znalosti pretavili do praktickej podoby. Žiaci pracovali v skupinách. Prostredníctvom tejto aktivity piataci využili medzi sebou aj metódy kooperácie a spolupráce.

  Zodpovedný učiteľ: Mgr. N. Rimáková, Mgr. K. Hricová

  Do galérie GRANT: Starší mladším a mladší starším boli pridané fotografie.

 • GRANT: Starší mladším a mladší starším

  LABYRINT správnych odpovedí

  Žiaci 8.A triedy počas hodiny LITERATÚRY hľadali správne odpovede v labyrinte. Išlo im to celkom dobre, keďže pracovali v skupinách a mali už prečítanú knihu Malý princ, ktorú sme zakúpili zo získaného GRANTU Karpatskej nadácie

  Takéto labyrinty budú postupne vypĺňať všetci žiaci druhého stupňa najprv v slovenčine a neskôr v anglicom a ruskom jazyku. Ide o to, aby sme prepojili TRI jazyky, ktoré sa vyučujú na našej škole. Tiež sme chceli využiť medzipredmetové vzťahy nielen medzi jazykmi, ale aj INF, keďže labyrint vytvárali a ešte budú vytvárať žiaci druhého stupňa.

  Zodpovedný učiteľ: Mgr. N. Rimáková

  Do galérie GRANT: Starší mladším a mladší starším boli pridané fotografie.

 • GRANT: Starší mladším a mladší starším

  Hráme BÁBKOVÉ divadlo o MALOM PRINCOVI

  Piataci na niekoľkých hodinách SJL a VYV tvorili BÁBKOVÉ DIVADLO. Keďže knihu už mali prečítanú, v skupinách si vybrali jednu planétu, ktorú Malý princ navštívil. Spoločne si upravili text do podoby scenára. Potom začali tvoriť samotnú scénu a kulisy. Naučili sa repliky a pohyby bábok, ktoré si taktiež sami vyrobili. Nakoniec si bábkové divadlo zahrali medzi sebou. Snáď sa im ešte podarí, aby svoje výkony ukázali aj ostatným spolužiakom našej školy.

  Zodpovedný učiteľ, foto: Mgr. N. Rimáková

  Do galérie GRANT: Starší mladším a mladší starším boli pridané fotografie.

 • GRANT: Starší mladším a mladší starším

  Záhada fiktívneho OSTROVA

  Piataci počas hodín GEG nakreslili mapu fiktívneho ostrova. V dvojiciach si najprv vymysleli to, čo by chceli na svojom ostrove mať. Potom si vyhútali názov. Tak vznikli krásne ostrovy ako MARTINOSLAVA, UPIRMÁNIA, ZÁBAVOVO, PIZZALAND, MIMPAT či FINDLUNA. Súčasťou máp je aj LEGENDA, aby ste sa, ak by ste chceli navštíviť daný ostrov, nestratili :-)

  Na hodinách SJL žiaci využili preberanú tému OPISU. Je to pomôcka pri spoznávaní ostovov nielen pre Malého princa, Alicu v krajine zázrakov, ale aj pre ostatných spolužiakov a rodičov.

  Mapy s opisom môžete násť vystavené na dolnej chodbe.  

  Zodpovedný učiteľ: Mgr. N. Rimáková 

  Do galérie GRANT: Starší mladším a mladší starším boli pridané fotografie.

 • GRANT: Starší mladším a mladší starším

  PRVÁCI čítajú MALÉHO PRINCA pre deti

  Pozrite sa s akou vervou sa do čítania Malého princa pustili prváci pred zavretím škôl. Ešte nepoznali  všetky písmená, ale už ich veľa neostávalo a vedeli si ich podľa textu domyslieť.

  Veverková

  Knihy MALÝ PRINC pre deti boli zakúpené z GRANTU Karpatskej nadácie. 

  Do galérie GRANT: Starší mladším a mladší starším boli pridané fotografie.

 • Informácie k nástupu do ZŠ

  Žiaci 1.-3. ročníka spolu so sprevádzajúcou osobou prichádzajú pred budovu školy v čase medzi 7,30 – 7,45 hod.

  Žiaci 4.-5. ročníka spolu so sprevádzajúcou osobou prichádzajú pred budovu školy v čase medzi 7,45 – 8,00 hod.

  Pri nástupe je potrebné predložiť :

  • vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave

  Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_zdravotnom_stave.docx

  • vyhlásenie o príchode a odchode žiaka zo školy

  Vyhlasenie_o_prichode_a_odchode.docx

  /Tlačivá si je možné vyžiadať a vypísať aj v deň nástupu pred budovou školy./

  Žiaci si so sebou prinesú :

  • Kľúče od skrinky v šatni,
  • prezuvky,
  • papierové jednorazové  hygienické vreckovky (1 bal.),
  • náhradné rúško,
  • desiatu a nápoj,
  • učebnice a učebné pomôcky podľa aktuálneho rozvrhu hodín na daný deň.

  Žiaci, ktorí sa zúčastnia školského vyučovania sú súčasne prihlásení na stravu v šk. jedálni za podmienok platných pred 16. marcom. Odhlásenie zo stravy je možné vždy ráno do 8.00 hod. u vedúcej v šk. jedálni alebo prostredníctvom mailu jedalen.sedlice@gmail.com, prípadne na tel. čísle +421 948 770 148.

  Odchod žiakov 1. – 5. ročníka zo školy je naplánovaný vždy denne v čase  12.10 - 12.30 hod. vzhľadom k autobusovým spojom.

  Prevádzka školského klubu detí bude zabezpečená podľa záujmu zákonných zástupcov žiakov 1.-4. ročníka a v súlade s podmienkami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia.

  Tešíme sa na Vás.                                                                         

                                                                                         Mgr. Štefan Rimák,  riaditeľ školy

 • Otvorenie a dobrovoľné vzdelávanie žiakov

  Vážení rodičia,

  na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa umožňuje otvorenie a dobrovoľné vzdelávanie žiakov 1. až 5. ročníka základných škôl a školských klubov detí od 01.06.2020pri zaistení hygienicko-epidemiologických opatrení. 

  V súlade s Rozhodnutím ministra ŠVVaŠ SR a opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR zriaďovateľ školy rozhodol o otvorení jednej triedy MŠ a 1. – 5. ročníka ZŠ a ŠKD vzhľadom na konkrétne personálne, materiálne a priestorové možnosti školy.  Účasť detí v MŠ a žiakov 1. – 5. ročníka na vyučovaní je dobrovoľná, preto prvým predpokladom otvorenia školy bol dostatočný záujem zákonných zástupcov žiakov o návštevu školy v mesiaci jún. Aj touto cestou ďakujeme rodičom za vyjadrenie záujmu prostredníctvom triednych učiteľov svojich detí.

  Ďalšie informácie ohľadom nástupu žiakov 1.6.2020 do školy, organizácie vyučovania, ako aj zabezpečenia prevádzky ŠKD a stravovania v školskej jedálni uverejníme na stránke školy do 27.5.2020. Upozorňujeme tiež rodičov, že pri nástupe žiaka do školy od 1.6. 2020 nie je potrebné lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Pri nástupe odovzdá zákonný zástupca podpísané vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa

  https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/Pr%C3%ADloha%202.pdf

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Sedlice
  Sedlice 3, 082 43 Sedlice

 • +421 x 0517782217

Fotogaléria