• Novinky

      • 7.A: Web stránka: DEJ - Veĺká Morava

       15. 1. 2019

       Do galérie 7.A: Web stránka: DEJ - Veĺká Morava boli pridané fotografie.

       Hodina dejepisu troška inak

       Na vyučovacej hodine dejepisu v 7. ročníku sa všetci žiaci  v triede preniesli do obdobia veľmi vzdialenej minulosti našich dejín - Veľkej Moravy. Mali možnosť obdivovať veľkomoravské stavby - kostolíky, hradiská, ktoré vyrobili ich šikovné ruky z rôznych technických materiálov a ktoré môžu vidieť aj všetci žiaci školy  v rámci výstavky na 2. poschodí.

       Foto: L. Gumanová

       Zodpovedný učiteľ, príspevok: Mgr. J. Kaščák

      • Od stridžích dní k Novému roku

       8. 1. 2019

       Do galérie Od stridžích dní k Novému roku boli pridané fotografie.

       Trieda 7.A aj v tomto školskom roku pripravila stretnutie so starkými na folklórnu nôtu. Priblížili sme zvyky a obyčaje zimného obdobia – od katarínskej zábavy cez Ondreja, Barboru, Luciu až k Štedrému dňu a vianočným sviatkom.

       Treba veľmi oceniť obetavý prístup dievčat a chlapcov k nácviku a ostáva veriť, že folklór bude mať ich sympatie aj naďalej.

       Zodpovedný učiteľ: Mgr. V. Makarová

       Tanečná choreografia: PaedDr. I. Veverková

       Scéna: Mgr. M. Hurajová

       Príprava dievčenského kroja: Mgr. B. Olejárová

       Dievčatá sa popýšili novými sukňami. Ušila nám ich ochotne p. učiteľka Beátka Olejárová.

       Vypožičanie krojov: p. J. Baginová

       Foto: p. Irena Timková

       Poďakovanie patrí aj mnohým ďalším kolegom, ktorí nám vychádzali v ústrety pri príprave  programu, počnúc riaditeľom školy Mgr. Š. Rimákom.

      • Vianočný vinš

       22. 12. 2018

       A my vam vinčujeme na svatu Viľiju,

       žebi sce do života maľi dobru pasiju

       a okrem pasiji i eśči viri,

       že vam eśči veľo raz zakvitňu śľivi

       a ňeľem śľivi, aľe i orechi,

       žebi sce buľi fše dobrej dzeki

       a žebi sce žiľi naveki!

      • Vianočná akadémia

       22. 12. 2018

       Do galérie Vianočná akadémia boli pridané fotografie.

       Veľké POĎAKOVANIE patrí všetkým žiakom a ich učiteľom, ktorí pripravili nádherný program.

       Za krásne fotky ĎAKUJEME pani I. Timkovej.

       Organizáciu programu mala pod palcom pani uč. I. Veverková.

      • e-Školy pre budúcnosť

       22. 12. 2018

       Do galérie e-Školy pre budúcnosť boli pridané fotografie.

       V tomto školskom roku sme sa opäť pokúsili získať grant NADÁCIE ORANGE a boli sme úspešní. Na výzvu zareagovalo 142 vzdelávacích organizácií, základných a stredných škôl a iba 48 z nich bolo úspešných. Tentoraz si chceme prostredníctvom tohto programu posvietiť na MEDIÁLNU výchovu a prácu s mediálnym obsahom prostredníctvom TABLETOV, na ktoré sme získali financie. A už aj realizujeme aktivity ako tvorba reklamy na SJL/INF v 8., 9.roč. a v 8. roč. sa počas hodín OBN a DEJ zameriavame na tému "ľudské práva a slobody v historickom kontexte". Prostredníctvom TABLETOV žiaci vyhľadávajú z rôznych zdrojov informácie aké boli práva a slobody ľudí v rámci vývoja spoločnosti v rôznych formách vlád. Siedmaci sa počas hodín INF zamerali na komunikáciu prostredníctvom sociálnych sietí. Učia sa ako kriticky myslieť - kedy akceptovať pravidlá a kedy byť neústupný, ako si získať kamarátov, kedy a ako kamarátstva ukončiť, ako sa vyhnúť neželanej komunikácii, kedy dochádza k zneužívaní médií na dosiahnutie cieľov, vedieť rozlíšiť nevhodný, nežiadúci a nezákonný obsah v danom veku.

       „Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu e-Školy pre budúcnosť Nadácie Orange.“

       Realizátor projektu: Mgr. Natália Rimáková

      • Noc v škole s DETEKTÍVOM

       16. 12. 2018

       Do galérie Noc v škole s DETEKTÍVOM boli pridané fotografie.

       Zodpovedný učiteľ, foto a príspevok: Mgr. N. Rimáková

       Počas noci v škole sa zo šiestakov a ich mladších spolužiakov štvrtákov stali DETEKTÍVI, ktorí hľadali podozrivého z trestného činu. Kto to asi bol? Upratovačka, smetiar, babička či učiteľ?

       Detektívi riešili nielen tento prípad, ale dozvedeli sa niečo o tom, čo detektívka je a povedali si aj o najznámejších spisovateľoch, ktorí písali tento žáner. Šiestaci si pripravili prezentácie kníh, ktoré čítali.

       Samostatné detektívne HĽADANIE POKLADU podľa inštrukcií pripravila Frederika Dzurendová. Okolo pol desiatej naši mladší kamaráti odišli domov s certifikátmi, ktoré ich oprávňujú vyšetrovať detské prípady. Šiestaci si neskôr zmerali sily v hre a stratégii spolupráce v skupinách. Mohli tak využiť priestor celej školy.

       Večer zakončili diskotékou, kde si všetci zatancovali a spoločne sa zabavili.

       V sobotu sa rozdali certifikáty, ktoré šiestaci potvrdili svojím podpisom a odtlačkom prsta. Nesmela chýbať ani sladká odmena za splnenie všetkých úloh.

      • Oslava sviatku sv. Lucie so šiestakmi

       16. 12. 2018

       Na začiatku bola iba dramatizácia balady Lucijný stolček na hodine literatúry. Neskôr sa k nej pridala povesť O prameni Lucia, a potom sa to už len nabaľovalo a nabaľovalo. Rozdelenie rolí, písanie scenára, zháňanie kostýmov a krojov, výroba svietnikov, pozdravov s modlitbou sv. Lucie, maľovanky so sv. Luciou, príprava scény, písanie a rozposlanie pozvánok, skúšanie a skúšanie.

       Za požičanie krojov ďakujeme p. Baginovej, správkyni krojovne folklórneho súboru Sedličan.

       13.12. šiestaci oslávili sviatok sv. Lucie nielen so žiakmi našej školy, ale aj s najmenšími kamarátmi z materskej školy. Poobede naše pozvanie prijali rodičia, starí rodičia i starosta obce Sedlice Mgr. M. Guman.

       Vďaka patrí nášmu pánovi riaditeľovi Mgr. Š. Rimákovi za to, že nás podporuje v takýchto aktivitách, teší sa s nami a dáva nám priestor na to, aby sme mohli realizovať takéto krásne projekty.

       No najväčšie ĎAKUJEME patrí p. uč. Rimákovej a všetkým jej ŠIESTAKOM, ktorí pripravili takýto nádherný program.

       Do galérie Oslava sviatku sv. Lucie so šiestakmi boli pridané fotografie.

       Zodpovedný učiteľ, foto a príspevok: Mgr. N. Rimáková

      • Užitočná fyzika s Doc. RNDr. Dušanom Brunckom CSc.

       16. 12. 2018

       Do galérie Užitočná fyzika s Doc. RNDr. Dušanom Brunckom CSc. boli pridané fotografie.

       Určite veľkým zážitkom pre našch ôsmakov a deviatakov bolo stretnutie s  Doc. RNDr. Dušanom Brunckom CSc.,významným slovenský fyzikom Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Žiaci sa dozvedeli čo je CERN, experiment Atlas. Pán docent ich zasvätil do tajov elementárnych častíc - protónov, elektrónov. neutrónov..., veľkého tresku Big Bang a mnohých ďalších zaujímavostí.

       Besedu zabezpečil: Mgr. J. Kaščák

       Foto: Z. Rimáková, 8.A

      • Čítanie pri šálke čaju

       14. 12. 2018

       Do galérie Čítanie pri šálke čaju boli pridané fotografie.

       K zimnému obdobiu neodmysliteľne patrí šálka teplého a voñavého čaju v príjemnom prostredí. Dnes sme si toto čaro vykúzlili v priestoroch školskej knižnice, kde sme si pri ochutnávke rôznych bylinkových čajov prečítali pekné rozprávky.

       Žiaci 2. a 3. roč., p. učiteľky Olejárová a Hricová

      • Adventné vence

       16. 12. 2018

       Do galérie Adventné vence boli pridané fotografie.

       Zodpovedný učiteľ: Mgr. Ing. M. Fričová

       Foto: Mgr. N. Rimáková

       Výroba adventných vencov

       Utorkové popoludnie v predadventnom týždni patrilo zručným a kreatívnym žiakom, ktorí radi tvoria. Priestory školy zaváňali predvianočnou atmosférou. Dievčatá a chlapci sa už tradične zišli, aby si vlastnoručne vyrobili a ozdobili adventné vence, ktoré od nedele 3.12. zdobia vstupné priestory našej školy a tiež naše príbytky. Pre mladšie žiačky to bola pomerne náročná práca, ale v priebehu troch hodín ju všetky perfektne zvládli. Okrem štyroch sviec symbolizujúcich 4 adventné nedele, vence žiaci vyzdobili podľa vlastnej nápaditosti a fantázie. Vôňa ihličia nám pripomenula, že sa blížia najkrajšie sviatky roka - Vianoce. Každá ďalšia zapálená svieca nám bude vyjadrovať hodnoty nádeje, pokoja, viery a lásky, ktoré prináša novonarodený Ježiš.

      • Mikuláš

       9. 12. 2018

       Do galérie Mikuláš boli pridané fotografie.

       Aj našu školu navštívil Mikuláš. Odmenil všetkých poslušných žiakov i zamestnancov školy.

       Foto: M. Magáč, 9.A

      • Diplomy, ocenenia, uznania, súťaže

       9. 12. 2018

       Do galérie Diplomy, ocenenia, uznania, súťaže boli pridané fotografie.

       29. 11. 2018 sa v Miklušovciach uskutočnilo slávnostné oceňovanie detí v celoslovenskej výtvarnej súťaži "Moja dedina, ako ju vidím ja...2018". Naše žiačky: Klaudia Kujnischová a Petronela Hurajová získali 2. miesto v 3. kategórii. Srdečne blahoželáme!

       Zodp.: M. Hurajová

       Foto: p. Kujnisch

      • Medzinárodný deň školských knižníc

       9. 12. 2018

       Do galérie Medzinárodný deň školských knižníc boli pridané fotografie.

       Zodpovedný učiteľ, príspevok: Mgr. K. Hricová

       Foto: Mgr. N. Rimáková

       Medzinárodný deň školských knižníc sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok.
       Tohoročná téma Medzinárodného dňa školských knižníc bola: „Skutočné knižnice – skutočné
       vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska“.

       Cieľom bolo zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe,
       školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. Žiaci pracovali v skupinách. Vyhľadávali slová
       v knihách podľa inštrukcií. Z vyhľadaných slov napísali príbeh, ktorý mal dej .
       Najkrajší príbeh napísali žiačky 4.A triedy Dubecká Patrícia a Šoltésová Miroslava.

       Dievčatám blahoželáme.

      • prednáška O OPÁLOVÝCH BANIACH

       1. 12. 2018

       Do galérie prednáška O OPÁLOVÝCH BANIACH boli pridané fotografie.

       O opálových baniach, ich histórii, súčasnosti, o výnimočnosti slovenského OPÁLU, o cisárovnej Jozefíne, ktorá nosila najslávnejší opál „Oheň trójsky“, o najväčšom opále menom „Harlekýn“, ktorý našli v roku 1775,  vážil 594 g a ohodnotili ho na 700-tisíc holandských guldenov. Dnes je uložený v prírodovednom múzeu vo Viedni. O tomto všetkom nám prišli porozprávať nadšenci zo spoločnosti Opálové bane Libanka, s.r.o.

       Prednášku zorganizovala Mgr. N. Rimáková.

       Foto: p. uč. Veverková a Rimáková

      • 7.A: Web stránka: FYZ pokus

       1. 12. 2018

       Do galérie 7.A: Web stránka: FYZ pokus boli pridané fotografie.

       FYZIKA 7. ročník

       Siedmaci počas hodín fyziky objavovali nové poznatky prostredníctvom zaujímavých pokusov:

       1.) Princíp teplomera,

       2.) Vyparovanie,

       3.) Var,

       4.) Meranie teploty rosného bodu,

       5.) Kondenzácia,

       6.) Modelovanie dažďa,

       7.) Topenie, teplota topenia.

        

       Zodp.: Mgr. M. Hurajová

       Foto: L.Gumanová, V.Timková

      • Diplomy, ocenenia, uznania, súťaže

       29. 11. 2018

       Do galérie Diplomy, ocenenia, uznania, súťaže boli pridané fotografie.

       HOVORME O JEDLE

       Jakub Veverka 5.A triedy sa zapojil do literárnej časti súťaže Hovorme o jedle.

       Jeho práca  pod názvom Kúzlo dobrého jedla zaujala porotu a bola zaradená

       medzi päticu ocenených  literárnych príspevkov v I. kategórii  v rámci Slovenska

       (žiaci 5. a 6. ročníkov ZŠ).

       Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa konalo v Bratislave.

       Zodpovedný učiteľ: Mgr. V. Makarová

      • Exkurzia v KE 6. roč.

       26. 11. 2018

       Do galérie Exkurzia v KE 6. roč. boli pridané fotografie.

       Prvá zastávka šiestakov bola výstava VČELÁRSTVA, kde im predseda včelárskeho združenia porozprával o živote včiel. Žiaci si mohli pozrieť výstavu s nástrojmi, ktoré pomáhajú včelárovi pri práci. Šiestaci si vyskúšali odlievanie vianočných ozdôb z vosku. Ochutnali tiež rôzne druhy medu.

       Ďalšou zastávkou bola Botanická záhrada v Košiciach. Decká prešli včelí chodník a vyplnili pracovný list o včielkach. Najkrajším zážitkom boli samotné skleníky, ktoré ukrývali rôzne druhy rastlín, stromov či kaktusov.

       V programe exkurzie nechýbala aj zábava. V mestečku povolaní si šiestaci mohli vyskúšať rôzne druhy zamestnaní. Týmto spôsobom sa mohli na chvíľu stať čašníkmi, kuchármi, predavačkami, lekármi, stavbármi a...

       Bola to nesmierna zábava pozorovať decká, ako si našli to svoje povolanie, ktoré ich najviac baví. Úžasne sa dopĺňali a tým vytvárali naozajstné mestečko plné pracujúcich ľudí.

       Zodpovedný učiteľ, príspevok a foto: Mgr. N. Rimáková

      • 6.A: Web stránka: OBN - moja RODINA

       26. 11. 2018

       Do galérie 6.A: Web stránka: OBN - moja RODINA boli pridané fotografie.

       Počas niekoľkých hodín OBN žiaci 6. ročníka vytvárali domčeky, v ktorých zapisovali poznatky o svojich najbližších. Písali o svojich zážitkoch a snoch, ako aj o hodnotovom rebríčku svojej rodiny.

       Všetci prezentovali svoj domček pred svojimi spolužiakmi. Krásne projektíky si môžete prísť pozrieť v šiestom ročníku.

       Zodpovedný učiteľ, foto, príspevok: Mgr. N. Rimáková

      • Bábkové divadlo v KE

       23. 11. 2018

       Do galérie Bábkové divadlo v KE boli pridané fotografie.

       16.11.2018 žiaci 1.-4.ročníka a šiestaci navštívili Bábkové divadlo v Košiciach.Okrem sledovania rozprávky Edward si žiaci vyskúšali prácu s rôznymi bábkami. V Košiciach navštívili Dóm svätej Alžbety a pekné predpoludnie zavŕšili koláčikom v cukrárni.

       Príspevok: Mgr. B. Olejárová

       Foto: Mgr. N. Rimáková

      • ELEKTRONICKÉ PLATBY

       23. 11. 2018

       ELEKTRONICKÁ PLATBA za školský klub
       Číslo účtu /IBAN/: SK65 0200 0000 00 16 7694 8357
       VS: 0950
       Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko dieťaťa

       ......................................................................................

       ELEKTRONICKÁ PLATBA za CVČ
       Číslo účtu /IBAN/: SK65 0200 0000 00 16 7694 8357
       VS: 0951
       Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko dieťaťa

        

      • Exkurzia v knižnici

       23. 11. 2018

       Žiaci 8. a 9. ročníka sa zúčastnili exkurzie v Centre regionálnych dokumentov v Prešove, kde im pani A. Sivaničová pripravila krásnu prezentáciu spojenú s prednáškou o našom velikánovi Ľ. Štúrovi. Súčasťou bola aj výstava Formovanie moderného slovenského národa v starých tlačiach.

       Žiaci si mali možnosť prezrieť priestory historickej budovy ako aj kaplnku.

       Ďalšou zastávkou bola Pobočka knižnice P. O. Hviezdoslava na Sekčove. Tu sa žiaci mali možnosť oboznámiť s knihou Chlapec v pruhovanom pyžame, ktorá sa venuje téme holokaustu prostredníctvom detského videnia.

       Do galérie Exkurzia v knižnici boli pridané fotografie.

       ..............................

       Zodpovedný učiteľ: Mgr. N. Rimáková, Mgr. J. Kaščák

       Príspevok a foto: Mgr. N. Rimáková

      • AKTIVITY na hodinách I.stupeň

       23. 11. 2018

       Do galérie AKTIVITY na hodinách I.stupeň boli pridané fotografie.

       Žiaci 2.ročníka na hodine PRVOUKY spoznávali kostru ľudského tela. Učili sa pomenovať jednotlivé
       časti kostry. Na konci vyučovacej hodiny si žiaci vymodelovali vlastnú kostru.

       Zodpovedný učiteľ, príspevok: Mgr. K. Hricová

       Foto: Mgr. B. Olejárová

      • Diplomy, ocenenia, uznania, súťaže

       13. 11. 2018

       Do galérie Diplomy, ocenenia, uznania boli pridané fotografie.

       Veľký úspech našich stolných tenistov.

       Žiaci našej školy Rasťo Kotulič, Samuel Kollarčík, Martin Stachura a Kamil Guman pod vedením Mgr. Jozefa Kaščáka získali pekné druhé miesto v okresnom kole súťaže družstiev v stolnom tenise

       Zodpovedný učiteľ, foto a príspevok: Mgr. J. Kaščák

      • Medzinárodný deň európskych jazykov

       9. 11. 2018

       Do galérie Medzinárodný deň európskych jazykov boli pridané fotografie.

       Pri príležitosti medzinárodného dňa európskych jazykov, si žiaci z krúžku anglického jazyka pripravili noc anglického jazyka plnú súťaží a hier pre žiakov 5.A. Zlatým klincom večera bolo hľadanie pokladu len s pomocou bateriek. Na každého žiaka čakala sladká odmena a malý anglicko-slovenský slovník, ktorý využijú v ďalšom zdokonaľovaní sa v cudzom jazyku.  Ďakujem žiakom z krúžku, ktorí si svedomite a s veľkou radosťou pripravovali úlohy a aktivity pre našich piatačikov.

       Foto: F. Dzurendová, Mgr. K. Kostinská

       Zodpovedný učiteľ, príspevok: Mgr. K. Kostinská

        

      • Výstava jesenných plodov

       7. 11. 2018

       Do galérie Výstava jesenných plodov boli pridané fotografie.

       Jeseň nás každý deň očarí pestrosťou farieb aj množstvom plodov.Kúsok jesene sme si priniesli do interieru našej školy  prostrednictvom výstavy jesenných plodov. Žiaci mali možnosť spoznávať, pomenovať a ochutnať jednotlivé druhy ovocia a zeleniny. 

       Zodpovedný učiteľ, príspevok, foto: Mgr. B. Olejárová

        

      • T5 - 2018

       5. 11. 2018

       Oznam pre rodičov žiakov 5. ročníka

       Dňa 21. novembra 2018 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie T5-2018 všetkých žiakov 5. ročníka základných škôl  z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Podrobnejšie informácie nájdete na www.nucem.sk alebo www.svs.edu.sk.

       Výchovný poradca Mgr. J. Kaščák

      • PASOVANIE PRVÁKOV

       3. 11. 2018

       Do galérie PASOVANIE PRVÁKOV boli pridané fotografie.

       26. 10. 2018 sa uskutočnilo PASOVANIE PRVÁKOV.

       Naši najmenší žiaci preukázali svoje vedomosti a spoločnými silami poskladali PANÁČIKA - PRVÁČIKA. Vyriešiť matematický príklad, uhádnuť názov rozprávky, či správne pomenovať písmeno - to bola pre nich hračka. Po zložení slávnostného sľubu prišla dlho očakávaná chvíľa. Náš pán riaditeľ sa stal kráľom a udelil každému žiačikovi rytiersky titul prváčika. Sľub bude prvákom pripomínať nielen pamätný list, ale aj malý darček.

       Celou akciou prvákov sprevádzali deviataci spolu so svojou triednou učiteľkou Mgr. M. Hurajovou.

       Všetkým, ktorí prispeli k príprave tejto akcie, srdečne ďakujeme.

       Foto: Z. Rimáková, 8.A

       Zodpovedný učiteľ, príspevok: Mgr. M. Hurajová

      • 4.A: Web stránka: Hudobné nástroje

       27. 10. 2018

       Do galérie 4.A: Web stránka: Hudobné nástroje boli pridané fotografie.

       Zodpovedný učiteľ, foto, príspevok: I. Veverková

       Pri príležitosti osláv  Bratislavského chlapčenského speváckeho zboru, ktorého priamy prenos koncertu sme sledovali naživo cez obrazovky v triedach, sme sa viac zaoberali zušľachťujúcim významom hudby v našom živote. Mnohí z nás vedia nielen spievať, ale i hrať na hudobný nástroj. Aké krásne hudobné nástroje máme v škole, vidíte v prácach štvrtákov.

      • Code Week EU

       27. 10. 2018

       Do galérie Code Week EU boli pridané fotografie.

       Zodpovedný učiteľ, foto a príspevok: Mgr. N. Rimáková

       Aj naša škola sa v otkóbri zapojila do EURÓPSKEHO TÝŽDŇA PROGRAMOVANIA. Ide o nezávislú iniciatívu, ktorej cieľom je priblížiť každému programovanie a digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou.

       Počas hodín INF si žiaci 8. a 9. roč. vyskúšali pre nás nový programovací jazyk Scratch.

       Ak by si chcel aj ty spoznať tento programovací jazyk, môžeš si ho vyskúšať prostredníctvom stránky https://scratch.mit.edu/https://scratch.mit.edu/ .

      • AKTIVITY na hodinách I.stupeň

       27. 10. 2018

       Do galérie AKTIVITY na hodinách I.stupeň boli pridané fotografie.

       Zodpovedný učiteľ, foto, príspevok: Mgr. B. Olejárová

       Darček pre starých rodičov 2.A

       Zvlášť v mesiaci októberi si spomíname na naše babky a  dedkov. Za ich starostlivosť, milý úsmev a pochopenie im žiaci druhého ročníka urobili darček. Dúfame,že sme im na tvári vyčarili úsmev. Ďakujeme za všetko.

      • AKTIVITY na hodinách I.stupeň

       27. 10. 2018

       Do galérie AKTIVITY na hodinách I.stupeň boli pridané fotografie.

       Zodpovedný učiteľ, foto, príspevok: PaedDr. I. Veverková

       Ako sme si my štvrtáci čítali o najkrajších detských činoch roka. Snažili sme sa vžiť do ťažkých situácii našich rovesníkov a vybrať ten najdojímavejší. Vášnivo sme o nich s našou učiteľkou Veverkovou diskutovali, aj si poplakali a nakoniec aj vybrali.

      • Riaditeľské voľno z organizačných dôvodov

       22. 10. 2018

       Základná škola s materskou školou Sedlice, Sedlice 3, 082 43 Sedlice

       Vážení rodičia,

       riaditeľ ZŠ s MŠ Sedlice Vám oznamuje,  že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľujem žiakom základnej školy s MŠ Sedlice dňa 29.10.2018 (pondelok) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

       V čase riaditeľského voľna nebude zabezpečená prevádzka  ani ŠKD ani ŠJ.

       Riadne vyučovanie sa začína po jesenných prázdninách v pondelok 5. 11. 2018.

        

                                                                                               Mgr. Štefan Rimák

                                                                                                   riaditeľ školy 

      • Novinársky: Web stránka: rozhlasové okienko

       19. 10. 2018

       Do galérie Novinársky: Web stránka: rozhlasové okienko boli pridané fotografie.

       Zodpovedný učiteľ, foto, príspevok: Mgr. N. Rimáková

       Ona je ako anjel z neba,

       on je zas ako kus chleba.

       Dnes sme si prostredníctvom školského rozhlasu pripomenuli OKTÓBER ako mesiac ÚCTY K STARŠÍM. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Úcta k našim otcom a k našim mamám. K našim prarodičom. Starší ľudia nie sú menejcenní. Sú krásni. Krásni vďaka svojej múdrosti. Prejavujme im úctu, pretože nám ešte vždy majú čo dať. Človek sa učí celý život. A najlepším učiteľom sú jeho najbližší. Rodina.

       Rozhlasové okienko viedli Johanka I. a Samko P. z novinárskeho krúžku.

      • AKTIVITY na hodinách II. stupeň

       19. 10. 2018

       Do galérie AKTIVITY na hodinách II. stupeň boli pridané fotografie.

       Zodpovedný učiteľ, foto, príspevok: Mgr. N. Rimáková

       S ôsmakmi sme sa počas OBN zahrali na parlament /zakonodárna moc/. Rozdelili sme sa na strany, predkladali sme návrhy zákonov triedy, lobovali sme u iných strán za ich schválenie a tiež sme tajne hlasovali. Na konci hodiny sme mali diskusiu o týchto návrhoch a hľadali sme riešenia, ako ich implementovať do triedy či školy.

      • Testovanie pohybových zručností prvákov

       19. 10. 2018

       Do galérie Testovanie pohybových zručností prvákov boli pridané fotografie.

       17.10. sa na našej škole uskutočnilo testovanie pohybových zručností prvákov. Cieľom bolo odhaliť ich  špecifické predpoklady pre isté druhy športov, ktoré potom môže rodič cielene podporovať. Deň bol náročný pre malých športovcov, ale i pre organizačných pedagógov I.Boldižára a I. Veverkovú. Priniesol  však mnohé prekvapivé výsledky, na ktoré môžu byť rodičia prvákov hrdí!

       Príspevok: I. Veverková

      • Pochutnávame si na jabĺčkach

       19. 10. 2018

       Každý deň si pochutnávame na jabĺčkach, ktoré nám daroval duchovný otec J. Kandráč. Každý deň ich umyje a pripraví pre žiakov náš p. riaditeľ Š. Rimák.

       Foto: p. uč. Veverková

      • Kvety zo sadry

       19. 10. 2018

       Pre potešenie očí i duše pri vstupe do nášho domu sme zo sadry na kartón vytvarovali kvety. Nech je náš domov pre každého voňavý a sladký.

       Štvrtáci s p. uč. Veverkovou

      • Exkurzia LEONARDIUM a knižnica SLNIEČKO

       13. 10. 2018

       Zodpovedný učiteľ, foto, príspevok: Mgr. N. Rimáková

       Do galérie Exkurzia LEONARDIUM a knižnica SLNIEČKO boli pridané fotografie.

       Šiestaci spolu s novinárskym krúžkom začali svoju exkurziu v piatok 12.10.2018 exteriérovou výstavou v rámci Poľských dní v Prešove na Hlavnej ulici.  Žiaci tak mohli vidieť exteriérovú výstavu "Narodil som sa vo Wadoviciach" - Múzeum rodného domu Jána Pavla II. vo Wadoviciach a "Odhal' krásu poľských kúpeľných miest" - Združenie pol'ských kúpel'ných obcí.

       Ďalšia cesta žiakov viedla do LEONARDIA, ktorá je inšpirovaná Leonardom Da Vinci. Jedinečná zážitková výstava inšpiruje nielen deti, ale aj dospelých, dáva návštevníkom príležitosť zoznámiť sa s Leonardovými vynálezmi, umením a vedeckou prácou hravou a pútavou formou. Informácie o Leonardovi da Vinci tak mohli poznávať vo forme zábavných hier.

       Cestou do knižnice prešli uličkou s farmárskymi výrobkami a sfotili sa pri soche koňa na námestí.

       Poslednou zastávkou bola knižnica SLNIEČKO, kde sa žiaci s pani knihovníčkou prostredníctvom poviedky PSY od spisovateaľky Jany Bodnárovej porozprávali o tom, ako sa cítia žiaci v škole, ktorí sú šikanovaní.

       A nakoniec, zistí niekto, kto je pravý LEONARDO DA VINCI?

      • 4.A: Web stránka: Triedny výlet do Fundilandu

       13. 10. 2018

       Do galérie 4.A: Web stránka: Triedny výlet do Fundilandu boli pridané fotografie.

       Nádherné slnečné počasie a naša pani učiteľka Irena Veverková nás sprevádzali na výlete do interiérového ihriska Fundilandu v Prešove. Užili sme si cestu autobusom a dosýtosti sa vybláznili na šmýkačkách, trampolínach, lanách,  autíčkach...

       Bol to skvelý deň! Už chceme ísť znova!

       Zodpovedný učiteľ, foto, príspevok: PaedDr. I. Veverková

      • ECOCHEESE ekologický projekt

       13. 10. 2018

       Aj naša škola sa zapojila do ekologického projektu ECOCHEESE, ktorého cieľom je učiť deti, rodiny a jednotlivcov triediť použité batérie a akumulátory.

       Do ECOCHEESE boxu patria všetky použité batérie (ZnC, AlMn, NiMh, Li, Li-ion, Pb, NiCd a iné), ktoré sa do nádoby zmestia: gombíkové a tužkové batérie, monočlánky aj akumulátory.

       Batérie nepatria do komunálneho odpadu. Nesprávnou manipuláciou a nevhodnou likvidáciou batérií s bežným komunálnym odpadom môže dôjsť k uvoľneniu škodlivých látok do pôdy a podzemných vôd a tým k vážnemu ohrozeniu nielen životného prostredia, ale aj ľudského zdravia.

       Preto ak máte doma použité a nefunkčné batérie, prineste ich do školy, aby sa mohli dostať tam, kde patria. Všetky odovzdané batérie a akumulátory budú triedené podľa elektrochemických typov a následne spracovávané v zariadeniach, kde sa z nich opätovne získavajú najmä kovy, napr. železo, mangán, zinok, nikel, meď ale aj plasty.

       Viac info na https://www.ecocheese.sk/

       ECOCHEESE box zabezpečila Mgr. N. Rimáková

      • PDA 4.A - téma gravitácia

       13. 10. 2018

       Od čoho závisí pád predmetu. Pozorovali sme pád dvoch rozdielne veľkých predmetov z rovnakej výšky a pád rovnakých predmetov z rôznej výšky.  (Zodpovedný učiteľ, foto, príspevok: Veverková)

      • Diplomy, ocenenia, uznania

       12. 10. 2018

       Výtvarná súťaž India očami detí.

       Do galérie Diplomy, ocenenia, uznania boli pridané fotografie.

       Viktória Krivošová získala cenu poroty vo výtvarnej súťaži India očami detí, usporiadanú spoločnosťou Slovensko  Indického priateľstva.Témou boli  Indické bájky. Ocenenie jej v Bratislave v aule Ekonomickej univerzity odovzdal Indický veľvyslanec. Do súťaže sa zapojilo vyše 300 škôl a  bolo zaslaných viac než 550 výtvarných prác. Vyhlásením výsledkov sa v piatok 28.9. začal jazykový festival Lingafest, ktorý nás očaril svojou rozmaniťou. Odniesli sme si nielen hrdosť na našu školu, ale aj nevšedné zážitky. Ďakujeme.

       Zodpovedný učiteľ, foto a príspevok: PaedDr. I. Veverková

      • AKTIVITY na hodinách II. stupeň

       12. 10. 2018

       Formy vlády - republika, monarchia, diktatúra

       Do galérie AKTIVITY na hodinách II. stupeň boli pridané fotografie.

       Cieľom zážitkovej hodiny počas OBN v 8.A bolo, aby žiaci vedeli rozlíšovať medzi formami vlád, ktorými sú monarchia, republika a diktatúra. Aby vedeli uviesť konkrétne príklady na demokratickú a nedemokratickú formu republiky, či príklady na typy diktatúr z minulosti i súčasnosti.

       Zodpovedný učiteľ, foto, príspevok: Mgr. N. Rimáková

      • Svetový deň ÚSMEVU

       12. 10. 2018

       5. október sa aj u nás stal zdrojom dobrej nálady. Snažili sme sa držať hesla tohto dňa, ktoré znie: "Vykonaj milý skutok. Pomôž jednému človeku k úsmevu.“  Naši žiaci si vybrali skutok a spolužiaka, ktorému sa snažili vyčariť úsmev na perách. Dúfame, že sa to podarilo.

        

       Ľudstvo za Svetový deň úsmevu vďačí inak nenápadnému umelcovi Harveymu Ballovi z amerického Worcestra. Ten nakreslil jednoduchý obrázok - tvár so žltým podkladom v kružnicovej podobe, dve bodky ako oči a jednoduchý oblúčik - úsmev.

       Smajlík je symbolom šťastia, radosti či dobrého úmyslu, preto sa stal naším maskotom a sprevádzal nás počas celého vyučovania.

       V piatok niektorí žiaci doniesli vtipy zo školského prostredia alebo perličky žiakov na hodinách, ktoré si mohli prečítať aj ostatní na pripravenej nástenke. Rozhlasové okienko pripravili dievčatá Karolína Fiľakovská a Emma Boronová z novinárskeho krúžku spolu s p. uč. Rimákovou.

       Jedna z novinárok Lenka Balogová vyrobila veselé náramky pre celý prvý stupeň, učiteľov či kamarátov z novinárskeho krúžku.

       Do galérie Svetový deň ÚSMEVU boli pridané fotografie.

       Zodpovedný učiteľ: Mgr. N. Rimáková

       Foto: žiaci z novinárskeho krúžku a Mgr. N . Rimáková

      • OZNAM obedy

       10. 10. 2018

       OBEDY sa do obedárov nevydávajú. Obed do obedára je možné vydať iba v prvý deň náhlej choroby dieťaťa, keď sa nestihlo odhlásiť zo stravy a to iba ZÁKONNÉMU ZÁSTUPCOVI dieťaťa. Na ďalšie dni MUSÍ byť dieťa zo stravy ODHLÁSENÉ.

        

      • VYV 4. roč.

       5. 10. 2018

       Na výtvarnej výchove skĺbili hru s pokusmi a napätím.  Pomocou lakov na nechty sme vyčarili takéto fľaštičky na uskladnenie lásky, pokoja, nádeje, šťastia, zdravia....Ak chcete na zimu takéto zásoby, spýtajte sa štvrtákov, ako sa to robí. (Príspevok, foto: Veverková)

      • AKTIVITY na hodinách I.stupeň

       5. 10. 2018

       Do galérie AKTIVITY na hodinách I.stupeň boli pridané fotografie.

       Ako si vyrobiť vlastný kompas? Do nádoby s vodou sme vložili kancelársku spinku, ktorú sme pred tým zmagnetizovali trením o väčší magnet. Aby sa nepotopila, opatrne sme ju položili na kúsok kartona. Pozorovali sme, ako sa sama vytočí  v severojužnom smere a overili kompasom, či je to naozaj  správny smer. (Príspevok, foto: I. Veverková)

      • Svetový deň ÚSMEVU

       4. 10. 2018

       Do galérie Svetový deň ÚSMEVU boli pridané fotografie.

       Pridaj sa k nám a aj ty vyčaruj úsmev na perách niekoho, koho máš rád.

       Heslo tohto dňa znie: "Vykonaj milý skutok. Pomôž jednému človeku k úsmevu.“

       Chceli by sme vás poprosiť, aby ste v PIATOK doniesli vtipy zo školského prostredia alebo perličky žiakov na hodinách napríklad:

        Učiteľ sa pýta: ,,Ako sa volal Pribinov syn?"
       - Pribináčik, - odpoveď žiaka.

         Na dolnej chodbe vtipy a perličky vystavíme, aby si ich mohli prečítať aj ostatní. Tí, ktorí tak urobia,  dostanú odmenu.

       Vaši novinári

      • Svetový deň MLIEKA na školách

       28. 9. 2018

       Vedúca NOVINÁRSKEHO krúžku spoločne so svojimi novinármi pripravili krásnu akciu, ktorá bola venovaná MLIEKU. Novinárky Lenka a Anetka prostredníctvom škol. rozhlasu chceli upozorniť na pozitíva mliečneho programu v školách a na priaznivé účinky konzumácie mliečnych výrobkov deťmi.

       O dôležitosti mlieka, jeho cene, výrobe, rozdieloch medzi polotučným a plnotučným mliekom sa rozprávali štvrtáci pri vychutnávaní  kakaa, ktoré si sami uvarili. Z minulých rokov už vedia, aké príjemné je čítať si a popíjať tento zdravý nápoj.

       Zodpovedný uč., foto: PaedDr. I. Veverková

       Žiaci mohli do našej KRAVIČKY /ďakujeme p. uč. Hurajovej za jej nakreslenie/ napísať, čo ich napadne, keď sa povie mlieko. Pri tejto aktivite žiakov usmerňovali naši chlapci novinári - Samko, Maroš a Števko.

       Niektorí si priniesli mliečnu desiatu, iní sa obliekli do rôznych odtieňov bielej. Triedy fotili novinárky Emmka a Kajka.

       Tretiaci spolu so svojou p. uč. Hricovou z plasteliny vymodelovali a nakreslili krásne kravičky. Veď posúďte sami. Foto: p. uč. Rimáková

       Dúfame, že sa žiakom akcia páčila a že mliečko či mliečne výrobky rôzneho druhu zostanú ich obľúbeným zdrojom živín a vitamínov.

       Za akciu zodpovedný: Mgr. N. Rimáková

      • Týždňa športu na školách

       28. 9. 2018

       Do galérie Týždňa športu na školách boli pridané fotografie.

       Vyhodnotenie súťaže

       V septembri sa uskutočnila na našej škole v rámci ,,Týždňa športu na školách´´ súťaž  v   štafetovom preskakovaní cez švihadlo. Žiaci mali v čo najkratšom čase 500-krát preskočiť  švihadlo akýmkoľvek spôsobom. Súťaž sa žiakom páčila, snažili sa dosiahnuť čo najlepší čas a predbehnúť žiakov z iných tried, alebo svojich rovesníkov.

       Na základe dosiahnutých časov sa žiaci umiestnili v tomto poradí :

            DIEVČATÁ:

       1. 8. A                    4:18,3
       2. 7.A                     4:26,5
       3. 6.A                     4:29,1
       4. 9.A +7.A            4:53,3
       5. A                       5:50,0

            CHLAPCI:

       1. 7.A            4:03,2
       2. 6.A            4:15,3
       3. 9.A            4:25,6
       4. 8.A            4:44,2
       5. A               6:18,2

       Verím, že sa súťaž žiakom páčila a budúci školský rok dosiahnuté časy prekonáme.

       PaedDr. Ivo Boldižár, učiteľ TSV

      • 6.A: Web stránka: Sme v pohybe

       27. 9. 2018

       Do galérie 6.A: Web stránka: Sme v pohybe boli pridané fotografie.

       Šiestaci sa na pohyb mimo TEV nemôžu sťažovať. Počas hodiny OBN pri preberaní funkcií rodiny /jedna z nich je relaxačná/ oddychovali pri hre Frisbee. My sme tiež triedna rodina, preto sa snažíme čo najviac relaxovať.

       Ani prestávka počas dozoru ich triednej učiteľky nie je o sedení v triede. Matúš Rimák priniesol netradičnú loptičku, ktorá pochádza z Brazílie. Šiestaci si ju hneď aj vyskúšali.

       Zodpovedný uč., foto: Mgr. N. Rimáková

      • 60. výročie pádu lietadla

       20. 9. 2018

       Do galérie 60. výročie pádu lietadla boli pridané fotografie.

        

       12. 9.2018 sa žiaci 7. ročníka  spolu s triednou učiteľkou Mgr. V. Makarovou a vyučujúcim DEJ Mgr. J. Kaščákom zúčastnili spomienkového stretnutia pri príležitosti 60. výročia pádu lietadla v katastri Bajerov vo Fiľove Tri studničky. Stretnutie nám spríjemnil folklórny súbor Bajerovčan.

        

       Zapísali: Veronika Timková, Lucia Gumanová, žiačky 7. ročníka

       Foto: Mgr. V. Makarová

         

      • Paradajky, paradajky, ochutnajte...

       16. 9. 2018

       Počas desiatovej prestávky si žiaci mohli pochutnať na sladučkých paradajkách, ktoré sme vypestovali v školskom skleníku. Paradajky natrhala p. uč. Kotuličová.

       Foto: Tamara Čuchtová, 8.A

      • Piknikové čítanie

       14. 9. 2018

       Šiestaci si spravili na hodine LITERATÚRY pod stromami pohodu, aby sa im príjemne ČÍTALO. Dievčatá nesklamali a priniesli chutné koláčiky. Samko P. dal spolužiakom ochutnať vylisovanú šťavu z jabĺčok.

       I škôlkari na prechádzke si pozreli, čo šiestaci čítali.

       Zodpovedný učiteľ, foto, príspevok: Mgr. N. Rimáková 

       Aj štvrtáci piknikujú a čítajú.

       Zodpovedný učiteľ, foto: PaedDr. I. Veverková

       Do galérie Piknikové čítanie boli pridané fotografie.

       Keďže sa šiestakom nechcelo ísť po SJL do školy, predĺžili si piknikovanie aj na ANJ.

       Zodpovedný učiteľ, foto: Mgr. K. Kostinská

      • OČAP jeseň

       14. 9. 2018

       Do galérie OČAP jeseň  boli pridané fotografie.

       Dňa 10. až 11.9.2018 sa uskutočnilo účelové cvičenie žiakov II. stupňa ZŠ. Žiaci v teoretickej časti počas piatich vyučovacích hodín získavali vedomosti zo zdravotnej prípravy, dopravnej výchovy, chemickej prípravy... Nasledujúci deň, po evakuácii školy absolvovali naši žiaci nenáročný pochod do okolia Sedlíc. Odmenou im boli chutné a voňavé špekáčiky, ktoré si sami opiekli. Počasie aj akcia sa vydarila. Už sa tešíme na jarnú čať účelového cvičenia.

       Zodpovedný učiteľ, príspevok: PaedDr. I. Boldižár

       Foto: Mgr. M. Čelovská

      • Piknikové čítanie

       10. 9. 2018

       Nájdi si zaujímavé miesto niekde VONKU napr. pod stromom, na školskom dvore, pred domom, na zastávke alebo na lúke. Priprav si nejaké fajnotky do piknikového košíka a s kamarátom alebo s celou triedou si užívaj dobrú knihu, s ktorou sa aj ODFOŤ.

       Svoje FOTOGRAFIE posielajte cez bezkriedy.sk alebo doneste na USB p. uč. Rimákovej.

       Do skorého ČÍTANIA :-)

      • Čo máme nové?

       10. 9. 2018

       Dokončenie ODKVAPOVÉHO CHODNÍKA okolo telocvične, ktorý nám urobil Stolnotenisový oddiel ŠK Sedlice na čele s predsedom Mgr. R. Kotuličom.

       Obnova priestorov v telocvični.

       Exteriér pred šk. kuchyňou.

       ÚRODA v šk. skleníku.

       Vešanie ochranných sietí na ihrisku.

      • OČAP - II. polrok

       29. 6. 2018

       Do galérie OČAP - II. polrok boli pridané fotografie.

       S blížiacim sa koncom škol. roka sa podľa plánu uskutočnilo jarné účelové cvičenie žiakov našej školy. Po načerpaní teoretických vedomostí prebehlo ich praktické precvičenie formou branného preteku. Žiakom sa darilo, medzi najatraktívnejšie stanovištia patrila streľba zo vzduchovky, určovanie azimutu, alebo hod granátom na cieľ. S nástrahami preteku sa najlepšie vysporiadali, a preto aj vyhrali žiaci 7. ročníka.

       K predvedeným výkonom všetkým žiakom blahoželáme.

       Zodpovedný učiteľ, príspevok: PaedDr. I. Boldižár

       Foto: Mgr. N. Rimáková a asistenky

      • Výstava FOTOGRAFIÍ

       27. 6. 2018

       Príďte sa pozrieť na výstavu fotografií našich žiakov.

       S výberom najzaujímavejších fotografií s témami JA, ŠKOLA a OBEC nám pomáhala naša bývalá žiačka ALŽBETA TIMKOVÁ a p. uč. HURAJOVÁ.

       Do galérie NOVEMBER - mesiac FOTOGRAFIE boli pridané fotografie.

      • VÝLET 6.A TRIEDY

       28. 6. 2018

       Do galérie VÝLET 6.A TRIEDY boli pridané fotografie.

       VÝLET 6.A TRIEDY   19.6.2018

            Vyrazili sme skoro ráno, pretože prvá zaujímavosť nás čakala v JASOVE – približne  dve hodiny cesty autobusom od našej základnej školy.  Po prehliadke jaskyne sme sa presunuli do kláštora premonštrátov s krásnou barokovou výzdobou, prešli sme aj záhradou v areáli kláštora.

            Dedinka HÁJ láka turistov kaskádou vodopádov i zaujímavou ľudovou architektúrou, ale naša návšteva viedla hlavne k niekoľkometrovej soche anjela.

            Ďalším cieľom bol kraj voľakedy spätý s ťažbou železnej rudy: Medzev-Smolník-Gelnica.

       MEDZEVE sme si s nadšením pozreli, ako sa pomocou hámorníckeho buchára vyrábalo poľnohospodárske náradie.

            Do HELCMANOVIEC sme dorazili v obedňajšom čase. Našu dobrú náladu umocnil vynikajúci obed v príjemnom prostredí reštaurácie Zlatý orol s milým personálom i pohotovou obsluhou.

            Deň sme zavŕšili vstupom do šachty JozefGELNICI.

        

       Zodpovedný vyučujúci: Mgr. V. Makarová

       Foto: pani Irena Timková

      • projekt NEMECKO

       27. 6. 2018

       Do galérie projekt NEMECKO boli pridané fotografie.

       V tomto šk. roku žiaci 7. a 8. ročníka spoločne spoznávali európsky štát NEMECKO, na ktorý sa pripravovali niekoľko mesiacov. Svoje poznatky si nenechali len pre seba. Podelili sa s nimi aj so svojimi mladšími spolužiakmi. Tí si mohli vypočuť skladby známych nemeckých skladateľov a oboznámiť sa s typickým nemeckým jedlom, cukrovinkami a kávou. Spoločne sa preniesli do rozprávok bratov Grimmovcov. Ak niekto nepoznal značky HUGO BOSS, BOSCH či iné, tak sa práve tu o nich mohol niečo dozvedieť. Priaznivci automobilov sa utvrdili v tom, že poznajú logá nemeckých áut. Nesmeli chýbať dejiny, ktoré odhalili krásu bavorskej princeznej a neskoršej rakúskej cisárovnej SISI. No pripomenuli nám aj hrôzy I. a II. svetovej vojny a holokaust. Kto by nepoznal účes najznámejšieho nemeckého vedca Alberta Einsteina? Nielen o ňom, ale aj o iných nemeckých vedcoch a ich objavoch sa mohli naši žiaci oboznámiť. V čase MS vo futbale sa skloňoval aj šport, ktorý sa niesol nielen v teoretickej rovine. Atrakciou akcie bolo fotenie v typických národných krojoch /pravé dámske dirndle a jelenicové pánske nohavice/, či fanúšikovskom oblečení pri nadrozmernej vlajke NEMECKA, ktoré zabezpečila p. uč. Rimáková.

       Zodpovedný učiteľ, foto a príspevok: Mgr. N. Rimáková

      • NOC v škole s INDIÁNMI

       24. 6. 2018

       Do galérie NOC v škole s INDIÁNMI boli pridané fotografie.

       15.6.2018 okolo šiestej večer sa to všetko začalo. Po vybalení a úprave zovňajška sme sa stretli pri ohnisku na veľkej kmeňovej porade. Tam sme zistili, že sa na nás chystá zaútočiť iný kmeň, ktorý sa zdal byť silnejší. A tak sme našich nováčikov z 5.A rozdelili do menších kmeňov, aby sa vycvičili a pomohli nám s bojom. Trénovali na rôznych stanovištiach - streľba z luku, zo vzduchoviek, silové aktivity, preťahovačky, postreh, rýchlosť, dôvera a iné. Keďže boli veľmi šikovní a poslušní, na výcvik im stačil iba jeden deň. O polnoci po dobrej opekačke a hrách si ešte bojovníci prešli nočnou skúškou odvahy. Ráno sme ich prijali za indiánov do nášho kmeňa. Počas týchto dvoch dní sme sa nielen zahrali, ale aj zažili kopec zábavy.

       Príspevok: novinárky /N. Mikulová, Z. Rimáková, T. Čuchtová, P. Hurajová, A. Senderáková, K. Kujnischová/

       Za akciu zodpovední: Mgr. N. Rimáková, Mgr. Š. Rimák

       Foto: Mgr. N. Rimáková

       VEĽKÉ ĎAKUJEME patrí dievčatám z novinárskeho krúžku pod vedením p. uč. Rimákovej.

      • Exkurzia v Prešove

       24. 6. 2018

       Do galérie Exkurzia v Prešove boli pridané fotografie.

       Dňa 19.6.2018 sa žiaci 3., 4. a 5. ročníka našej školy zúčastnili exkurzie vo Výrobni hostií na Kmeťovom stromoradí v Prešove. Žiaci sa zoznámili s históriou pečenia hostií, prezreli si priestory, oboznámili sa s výrobným postupom a pripomenuli si duchovný význam prijímania Eucharistie. Výrobňou nás sprevádzali rehoľné sestry kongregácie JEZU. Po krátkej modlitbe v kaplnke domu svätého Jozefa  sme sa presunuli do Františkánskeho kostola svätého Jozefa na Františkánskom námestí v Prešove, kde nás sprevádzal brat Tomáš. Prehliadku kostola spojenú so zaujímavým výkladom sme zavŕšili návštevou sakristie, kde sme si prezreli liturgické predmety a rúcha používané pri slávení svätej omše. Najzaujímavejšou časťou našej exkurzie bola prehliadka kaplnky relikvií, tzv. „malého neba“, kde sa v súčasnosti nachádzajú relikvie asi 440 svätcov z celého sveta. Brat Tomáš nám priblížil duchovný význam relikvií i životné osudy niektorých svätcov a ich odkaz dnešnej generácií.

       Toto naše duchovno-poznávacie dopoludnie sme ukončili návštevou predajne František a neodmysliteľným zmrzlinovým osviežením.

       Zodpovedný učiteľ, príspevok: Mgr. Ing. M. Fričová

       Foto: Mgr. N. Rimáková, PaedDr. I. Veverková

      • 5.A: Web stránka: TCHV dievčatá - studená kuchyňa

       24. 6. 2018

       Do galérie 5.A: Web stránka: TCHV dievčatá - studená kuchyňa boli pridané fotografie.

       Že sa dá aj studená kuchyňa pripraviť tak, aby vyčarila úsmev na tvári, o to sa postarali piatačky na hod. TCHV. Z chlebíkov, zeleniny, šunky a syra vytvorili zvieratká, hudobný nástroj a niečo z rastlinnej ríše. Uhádnete, čo to bolo? Samozrejme, nesmela chýbať popísaná tabuľa s preberanou témou. Na konci hodiny dievčatá zjedli to, čo si pripravili.

       Zodpovedný uč., príspevok, foto: Mgr. N. Rimáková

      • 6.A: Web stránka: My favourite food

       24. 6. 2018

       Do galérie 6.A: Web stránka: My favourite food boli pridané fotografie.

       Žiaci 6. ročníka si pripravili krásne prezentácie na tému My favourite food (moje obľúbené jedlo). Úlohou žiakov bolo pripraviť doma svoj obľúbený recept, a celý postup prípravy popísať v Anglickom jazyku. Niektorí mali z projektu takú radosť, že doniesli malú ochutnávku aj do škôly, aby si pochutnali aj ostatní spolužiaci.

       Zodpovedný, príspevok, foto: Mgr. K. Kostinská

      • 5.A: Web stránka: Pamiatky UNESCO

       22. 6. 2018

       Do galérie 5.A: Web stránka: Pamiatky UNESCO boli pridané fotografie.

       Počas niekoľkých mesiacov sa žiaci 5.A triedy v rámci GEG pripravovali na prezentovanie najznámejších svetových pamiatok UNESCO.

       Svoje projekty prezentovali nielen medzi sebou, ale aj svojim mladším spolužiakom. Tí sa tak mohli dozvedieť zaujímavosti o PYRAMÍDACH v Egypte, SOCHE SLOBODY v New Yourku, TÁDŽ MAHALE v Indii, CHRÁME Vasilija Blaženého v Rusku a mnohých iných.

       V rámci prezentovania si mohli žiaci prezrieť exponáty týchto pamiatok a tým si lepšie predstaviť dané pamätihodnosti.

       Tretiaci sa taktiež nedali zahanbiť a piatakom porozprávali o pamiatkach na Slovensku, ktoré si pripravili počas vlastivedy.

       Až do konca roka prebieha výstava týchto exponátov v priestoroch školy.

       Tešíme sa na vašu návštevu.

       Zodpovedný učiteľ, foto a príspevok: Mgr. N. Rimáková

      • Folklórne dopoludnie a šiestaci na Cemjate

       18. 6. 2018

       Folklórne dopoludnie

       10.5.2018 navštívili základnú školu dôchodcovia z Denného stacionára Sedlice.

       Trieda 6.A im predstavila svoje folklórne pásmo a spríjemnila im tak štvrtkové dopoludnie.

       Zodpovedný: Mgr. V. Makarová

       Foto: pani Fiľakovská

       Šiestaci na Cemjate

       18.5.2018 trieda 6.A potešila svojím folklórnym vystúpením dôchodcov v ZPS na Cemjate, ktorí odmenili žiakov spontánnym veľkým potleskom.

       Zodpovedný: Mgr.V.Makarová

       Foto: Mgr. Hurajová

      • Rekonštrukcia

       17. 6. 2018

       V týchto dňoch sa uskutočnila finalizácia rekonštrukcie prístupového chodníka a schodov pri hlavnom vchode do školy. Opäť sme mysleli na čo najväčšiu bezpečnosť pre žiakov a estetizáciu priestoru našej školy.

       Zodpovedný: Mgr. Š. Rimák

       Foto: Mgr. N. Rimáková

      • Naše ČIČMANY

       17. 6. 2018

       Naše domčeky dostali novú strechu, o ktorú sa postarali p. riaditeľ spolu s p. uč. Kaščákom.

       O umiestnenie v školskom parku sa postarali p. uč. Kotuličová a Rimáková.

       Domčeky robia radosť nielen nám, ale aj ľúďom, ktorí prechádzajú okolo našej školy.

       Foto: Mgr. N. Rimáková

      • Výlet 5. a 8. roč. vo Svidníku

       17. 6. 2018

       Do galérie Výlet 5. a 8. roč. vo Svidníku boli pridané fotografie.

       13.6.2018 sa žiaci 5.a 8. ročníka spoločne vybrali do Svidníka. Najskôr navštívili vojenské múzeum, ktoré sa špecializuje na dokumentáciu vojenských dejín Slovenska bezprostredne pred a počas 1. svetovej vojny vo Východných Karpatoch, medzivojnového obdobia a obdobia 2.svetovej vojny s akcentom na priebeh Karpatsko-duklianskej operácie, partizánske hnutie a oslobodzovanie územia Slovenska v rokoch 1944 – 1945. Prezreli si aj park bojovej techniky. Bol to zážitok vyliesť si na tank, kaťušu, či dotknúť sa kolesa lietadla.

       Druhou zastávkou bola národopisná expozícia v prírode SNM - Múzea ukrajinskej kultúry (SKANZEN). Žiaci si mali možnosť prezrieť typický ľudový nábytok, domáci inventár, tradičné pracovné náradie a ukážky ľudového umenia, ako aj stodoly, chlievy, sýpky, pivnice, studne a iné. Prezreli si aj drevenú vynovenú cerkov z r. 1766 z Novej Polianky s bohatou interiérovou výzdobou. Deti si v rámci tvorivých dielní vyskúšali, ako sa v minulosti učilo, pralo, či pripravovalo jednoduché jedlo. Sami si urobili domáce maslo a ADZIMKY, ktoré si aj zjedli. MŇAM.

       Poslednou zastávkou bolo múzeum ukrajinskej kultúry, ktorej poslaním je dokumentovať základné etapy kultúrno-historického, politického a sociálneho vývoja Ukrajincov Slovenska od najstarších čias po súčasnosť.

       Ďakujeme sprievodcom vo všetkých inštitúciách, ktorí nás sprevádzali a pripravili pre nás užasný program.

       Zodpovedný uč.: Mgr. N. Rimáková, Mgr. M. Hurajová

       Foto a príspevok: Mgr. N. Rimáková

      • Pošta

       17. 6. 2018

       Žiaci 2.roč. sa učili na hodine SJL písať adresu a list. Každý žiačik si svoj list napísal a spoločne sme boli na pošte listy poslať.

       Zodpovedný učiteľ, príspevok: Mgr. K. Hricová

      • Dejepisná exkurzia

       12. 6. 2018

       Do galérie Dejepisná exkurzia boli pridané fotografie.

       Koncom mája  naši deviataci pod vedením Mgr. Jozefa Kaščáka a triednej učiteľky Kataríny Kostinskej navštívili pamätné miesta vo Svidníku a jeho blízkom okolí, pripomínajúce hrdinské boje sovietskych a československých vojakov počas Karpatsko-duklianskej operácie: pamätníky vo Svidníku a na Dukle, Vojenské historické múzeum.  V jeho blízkosti mohli obdivovať Park bojovej techniky, v ktorom sú sústredené exponáty vojenskej ťažkej techniky, ktorá bola používaná v čase Karpatsko-duklianskej operácie. Určite nezabudnuteľným zážitkom pre nich bol pohľad zo 49 metrov vysokej vyhliadkovej veže na Dukle.

       Zodpovedný učiteľ, príspevok: Mgr. J. Kaščák

      • Výlet I. stupňa

       7. 6. 2018

       Do galérie Výlet I. stupňa boli pridané fotografie.

       31. 5. 2018 boli žiaci 1., 2. a 3. ročníka na školskom výlete vo Vysokých Tatrách. Za pomoci milej pani sprievodkyne sa dozvedeli veľa zaujímavostí o Štrbskom plese. Navštívili múzeum v Tatranskej Lomnici a trocha času ostalo aj na zmrzlinku.

       Príspevok: Mgr. B. Olejárová

      • MDD

       1. 6. 2018

       Do galérie MDD boli pridané fotografie.

       1. jún je venovaný DEŤOM.

       Ani my sme na to nezabudli a učebnice, zošity, učenie i písanie sme vymenili za smiech, šport a súťaže, ktoré pripravili naši najstarší žiaci - deviataci spolu so svojou tr. uč. Mgr. K. Kostinskou.

       Všetci si mohli zmerať sily pri preťahovaní lanom, ochutnávaní a hádaní kúskov ovocia a zeleniny so zaviazanými očami, skákaní vo vreci, fúkaní kačičiek vo vaničke a pri mnohých iných atrakciách.

       Nesmelo chýbať maľovanie na tvár ako aj sladké odmeny za splnené úlohy.

       Piatačky Emmka a Kajka napiekli výborné koláčiky, s ktorými sa podelili so svojimi spolužiakmi a učiteľmi.

       Na konci sa vyhodnotil turnaj vo futbale, ktorý za I. stupeň vyhrali tretiaci a za II. stupeň siednaci.

       Sladké odmeny zabezpečil náš p. riaditeľ Mgr. Š. Rimák.

       Foto a príspevok: Mgr. N. Rimáková

      • Materská škola v škole

       28. 5. 2018

       Do galérie Materská škola v škole boli pridané fotografie.

       S krásnym programom k nám prišli naši kamaráti z a spríjemnili žiakom I. stupňa posledný deň pred víkendom. Ukázali im svoju šikovnosť nielen v prednese, ale aj tanci či speve. Pani učiteľky z MŠ pripravili svoje detičky naozaj ukážkovo. Veľmi sa na nich tešíme a dúfame, že k nám opäť zavítajú alebo nás pozvu, keď budú realizovať niečo zaujímavé. VRELÁ VĎAKA.

       Zodpovedný učiteľ: J. Kováčová, Ľ. Jakubiková, V. Fedorová, R. Mihaľová

       Foto: Mgr. N. Rimáková

      • Výlet jednotkárov

       28. 5. 2018

       Do galérie Výlet jednotkárov boli pridané fotografie.

       V dňoch 21.- 22.5.2018 sa naši JEDNOTKÁRI zúčastnili výletu do SMIŽIAN a okolia.

       Navštívili Národopisné múzeum v Smižanoch, kde im veľmi milá pani sprievodkyňa porozprávala o ľudovej kultúre stredného a dolného Spiša z konca 19. a začiatku 20. storočia. Žiaci mali možnosť vidieť práve prebiehajúcu výstavu včelárstva a medovnikárstva. Vyrobili si aj vlastnú sviečku z medového plastu.

       Ďalšou zastávkou bola firma SlovChips. Dozvedeli sa, že táto spoločnosť vyrába jedinečné slovenské chipsy a slané pochutiny z tých najkvalitnejších surovín tradičným výrobným postupom bez predvárania zemiakov. Žiaci mali možnosť ochutnať lupienky, ktoré práve vyšli z pece. Ďakujeme výkonnému riaditeľovi I. Handlovičovi za POZORNOSŤ v podobe lupienkov, na ktorých sme si všetci pochutnali.

       V prvý deň jednotkári navštívili aj  Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, kde mali možnosť si pozrieť výstavu s názvom ,,Ako sa mapovalo v baníctve" zapožičanú zo Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici. Žiaci si vypočuli prezentáciu vývoja spracovania banskej mapy, ako aj unikátne patenty vo výrobe meračských prístrojov.

       Na druhý deň žiaci navštívili kaštieľ Markušovce rokokového slohu a letohrádok Dardanely.

       V kaštieli sa žiakom veľmi páčila expozícia historického nábytku doplnená zbierkami aj z ďalších objektov východného Slovenska. V letohrádku uvideli expozíciu klávesových hudobných nástrojov Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. Nádherná reprezentačná sála letohrádku, ktorá slúži ako koncertná sieň, všetkých uchvátila impozantnými freskami.

       ĎAKUJEME nášmu pánovi riaditeľovi Š. Rimákovi za nápady a možnosť zrealizovať tento výlet pre našich najlepších žiakov, ktorí si ho určite ZASLÚŽILI.

       Zodpovedné učiteľky: Mgr. N. Rimáková, Mgr. M. Hurajová

       Foto: Mgr. N. Rimáková

      • Beseda s RNDr. P. Hrušeckým

       25. 5. 2018

       Do galérie beseda s RNDr. P. Hrušeckým boli pridané fotografie.

       O odpade a jeho vplyve na životné prostredie, ako aj o kalamitách na Slovensku sa naši žiaci rozprávali s ockom našej žiačky A. Hrušeckej, ktorý pracuje v  Regionálnej správe ochrany prírody a krajiny Prešov.

       Ďakujeme RNDr. P. Hrušeckému, že prijal naše pozvanie.

       Zodpovedný učiteľ, foto a príspevok: Mgr. N. Rimáková

      • 5.A: Web stránka: Medzinárodný deň mlieka

       24. 5. 2018

       Do galérie 5.A: Web stránka: Medzinárodný deň mlieka boli pridané fotografie.

       Mliečko, mliečko, to je veda

       bez neho sa vyrásť nedá.

       Bez neho vraj budem malý,

       nebudem mať žiadne svaly...

        

       Od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie sa oslavuje MEDZINÁRODNÝ deň mlieka.

       Aj naši PIATACI sa v tento deň nielen porozprávali, ale si aj pochutili na  mlieku a mliečnych výrobkoch, ktoré predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej stravy. Táto téma bola zahrnutá i pri príprave na slohovú prácu. Piatačikovia a ich triedna učiteľka sa obliekli do odtieňov BIELEJ, aby vzdali hold tomuto dňu.

       Zodpovedný učiteľ, foto, príspevok: Mgr. N. Rimáková

      • 5.A: Web stránka: Podnebné pásma

       18. 5. 2018

       Do galérie 5.A: Web stránka: Podnebné pásma boli pridané fotografie.

       Počas niekoľkých hodín GEG žiaci 5.A triedy vytvorili krásne 3D modely typov krajín - diorámy.

       Cieľom tejto aktivity bolo lepšie pochopiť, vymenovať a opísať  vegetačné pásma,  charakterizovať jednotlivé typy a  podľa mapy určiť ich výskyt.

       K tejto školskej aktivite boli pozvaní aj rodičia. Svojim deťom prišli pomôcť niektoré mamky a malí súrodenci. Ďakujeme p. Dzurendovej za kvetinky, trávy, listy, ktoré sme využili pri našej tvorbe.

       Nakoniec piataci nielen medzi sebou, ale aj iným spolužiakom a rodičom prezentovali svoje poznatky. 

       Výstavku s 3D modelmi si môžete prísť pozrieť v priestoroch našej školy na hornej chodbe.

       Zodpovedný učiteľ, foto, príspevok: Mgr. N. Rimáková

      • Vyhodnotenie súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN

       17. 5. 2018

       Do galérie Diplomy, uznania, ocenenia boli pridané fotografie.

       V súťaži Matematický klokan, ktorá sa uskutočnila 19. marca 2018, sú úspešní riešitelia

       - Tomáš Šebeš (1. ročník),

       - Frederika Dzurendová (5. ročník),

       - Peter Sykora (5. ročník),

       - Veronika Timková (6. ročník).

       Všetci štyria získali 5 klokanov. 

        

       Veronika Timková je zároveň školským šampiónom.

       Srdečne blahoželáme!

       Zodpovedný učiteľ, foto, príspevok: Mgr. M. Hurajová

      • Úspech našich výtvarníkov

       17. 5. 2018

       Veronika Timková (6. ročník) a Matej Magáč (8. ročník) pod vedením svojich učiteliek získali ocenenie vo výtvarnej súťaži RODINA - MESTO - ORNAMENT

       10. mája 2018 sa zúčastnili na vernisáži a slávnostnom vyhodnotení v Detskej knižnici Slniečko v Prešove.

       Bližšie informácie: http://matica.sk/mesto-i-rodina-v-ornamente/

       Zodp.: M. Hurajová (ZŠ), J. Madziková (SZUŠ DAMA Prešov, pobočka Sedlice)

       Foto: p. I. Timková

      • 9.A: Web stránka: MAT 9

       17. 5. 2018

       Do galérie 9.A: Web stránka: MAT 9 boli pridané fotografie.

       Deviataci aplikovali poznatky o podobnosti trojuholníkov do praxe. Merali výšku a tieň nižších stromov, kríkov, spolužiaka... Tiež zmerali tieň vysokého stĺpa. Trojčlenkou vypočítali jeho výšku.

       Zodpovedný učiteľ, foto, príspevok : Mgr. M. Hurajová

      • 5.A: Web stránka: Plagát k prečítanej knihe

       14. 5. 2018

       Do galérie 5.A: Web stránka: Plagát k prečítanej knihe boli pridané fotografie.

       Čítať a prezentovať sa dá kniha rôznymi spôsobmi. Po prečítaní kníh o sopkách a vesmíre žiaci 5.A triedy do svojich čitateľských záznamov napísali LIST pre kamaráta, rodiča, tr. učiteľku o tom, čo ich v knihe zaujalo, rozosmialo, ale aj to, čo sa im nepáčilo alebo vystrašilo.

       Ďalšou aktivitou spojenou s prečítanou knihou bola skupinová práca, kde žiaci spoločne vytvárali PLAGÁT, aby priblížili dané tituly aj pre ostatných spolužiakov z iných ročníkov.

       Zodpovedný učiteľ, príspevok a foto: Mgr. N. Rimáková

      • 6.A: Web stránka: PRE STARKÝCH

       14. 5. 2018

       Do galérie 6.A: Web stránka: PRE STARKÝCH boli pridané fotografie.

       4. mája 2018 sme opäť po roku privítali v ZŠ našich starkých.

       Pripravili sme pre nich folklórne pásmo, ktorého hlavnou myšlienkou bola spomienka na robotné chvíle v minulosti.

       Práca napĺňala celý ich život a mnohokrát jej bolo až priveľa, ale pritrafili sa aj veselšie príhody. Snažili sme sa preto úsmevne prepojiť minulosť s prítomnosťou.

       Veríme, že sa starkým toto popoludnie páčilo.

       Žiaci 6.A triedy a tr. uč. Mgr. V. Makarová

       Foto: Pani Irena Timková

      • Darčeky

       14. 5. 2018

       Aká dôležitá je pre všetkých nás vlastná rodina! Spolupatričnosť, ochranná pozícia otca a sila objatia je vyjadrená v keramickej práci tretiakov. (Veverková)

       Piataci počas hodiny SJ napísali list pre svoje mamičky o tom, ako ich majú radi a prečo si ich vážia. Vyrobili aj krásne pozdravy plné lásky.

       Mgr. N. Rimáková

       Aj naša Simonka chcela potešiť svoju mamku. Určite sa jej to podarilo. Pri práci jej pomáhala asistentka Natálka.

      • Exkurzia v tlačiarni, múzeu a archíve

       10. 5. 2018

       2.5.2018 sa žiaci 5.A a novinárskeho krúžku zúčastnili EXKURZIE v PREŠOVE.

       Ich prvou zastávkou bola TLAČIAREŇ. Sprevádzala ich teta žiakov našej školy Marcela Rimáková. Prešli celým procesom tvorby knihy, od jej tlačenia, zošívania, lepenia ... až po jej balenie a expanziu. P. uč. N. Rimáková pre všetkým žiakov pripravila letáčik s informáciami o vzniku a vývoji knihtlače. Žiaci dostali aj malý darček v podobe pohľadníc.

       Druhou zastávkou bolo Krajské múzeum v Prešove, ktoré sídli v nádherných priestoroch Rákocziho paláca. Krásne zbierky a odborný výklad obohatili poznanie našich žiakov. Peťka Hurajová mala možnosť zahrať na najstaršom klavíri v múzeu. Vstupné žiakom bolo hradené z prostriedkov CVČ.

       Treťou a poslednou zastávkou bol Štátny archív v Prešove. Tu nás sprevádzala p. riaditeľka Mgr. Ľ. Kováčová, dlhoročná známa nášho p. uč. Kaščáka. Žiaci mali možnosť nahliadnuť aj do útrob archívu s listinami staršími ako oni sami.

       Veľké ĎAKUJEM patrí organizátorom exkurzie Mgr. N. Rimákovej a Mgr. J. Kaščákovi.

       Foto: Mgr. N. Rimáková

      • OZNAM

       4. 5. 2018

       Z organizačných dôvodov sa 7.5.2018 /pondelok/ NEPODÁVA strava v školskej jedálni pre žiakov ZŠ.

        

      • Vône jari - školská súťaž

       3. 5. 2018

       Do galérie Vône jari - školská súťaž boli pridané fotografie.

       Vône jari sa preniesli aj do tvorby našich žiakov. Všetky práce v súťaži Vône jari boli pozoruhodné, ale predsa sme udelili

       1. miesto Majke Gallíkovej zo 4.A triedy

       2.miesto Katke Adzimovej zo 4.A triedy

       3.miesto Zuzke Adzimovej z 2.A 

       Blahoželáme a tešíme sa na ďalšie pekné výrobky.

       Zodpovedný učiteľ, foto a príspevok: Mgr. B. Olejarova

      • Kosenie

       29. 4. 2018

       Keď je potrebné pokosiť školský pozemok, pán RIADITEĽ si vyhrnie rukávy, vyberie kosačku a KOSÍ.