Navigácia

 • Rozlúčka 9.A

  Hurááá prááázdniny!"

  S touto vetou na perách, radosťou v očiach a vysvedčeniami v ruke vybehli azda všetci žiaci zo školy. No pre našich deviatakov to bol posledný deň v týchto miestach, ktorý sa niesol v znamení rozlúčky. Spoločne sme si zaspomínali na ich prvé chvíle, kedy vstúpili na pôdu tejto školy. Ako rok-rokom postupne rástli a menili sa. Až nadišiel čas rozlúčiť sa, vyletieť zo školského hniezda a kráčať ďalej cestou života... 

  Do budúcna im želáme veľa zdravia, osobných a pracovných úspechov.

  Nezabudneme na Vás!

  Mgr. Z. Rapavá

  Foto: p. Timková

  Do fotogalérie bol pridaný nový album rozlúčka 9.A.

 • Výtvarná biológia

  VYV6

  Výtvarné reakcie na témy biológie  -  výtvarné interpretácie prírodných štruktúr (makrosnímky rastlinných a živočíšnych tkanív, minerálov...).

  Výber prác: https://duhovaslnecnica.mypage.cz/prace-ziakov-zs-s-ms-sedlice/vytvarne-prace-5-9-rocnik/vytvarne-prace-5-9-rocnik-2020

  Foto a zodp.: M. Hurajová   

 • 6. ročník

  OČAP

  Teoretická časť - práca s buzolou a mapou.

  Praktická časť, športové aktivity, rozvoj komunikácie a pozitívnej klímy v triede.

  Foto a zodp.: M. Hurajová

 • 8.A

  Spoločne chvíle pred koncom školského roka sa ôsmaci rozhodli stráviť ochutnávkou koláčikov, ktoré napiekli naše dievčatá, prípitkom s detským šampanským a blahoželaním Petrovi.

  Mgr. N. Rimáková

 • Vystúpenie

  Žiačky 8.ročníka Emka Boronová a Karolína Fiľakovská si pre prváčikov, svojich spolužiakov a deviatakov pripravili klavírne vystúpenie. 

  Ďakujeme za krásny umelecký zážitok.

  Zodpovený: p. Fiľakovská, SZUŠ Dama

  Príspevok a foto: Mgr. N. Rimáková

 • GEG 5.A

  Piataci veľmi milo prekvapili pripravenosťou, prezentovaním a exponátmi o svetových pamiatkach UNESCO. Pripravili aj hry, PL, tajničky či osemsmerovky.

  Zodpovedný uč.: Mgr. N. Rimáková

 • Čítam, čítaš, čítame ...

  Keď nám bolo v triedach veľmi horúco, zobrali sme počas hodín LITERATÚRY knihy a čítali si pod stromami v tieniku.

  Za túto inšpiráciu čítania ďakujeme p. uč. Veverkovej.

  Zodp. uč.: Mgr. N. Rimáková

 • Pomoc sa vždy zíde

  Krásne je to, keď pomáhajú žiaci po vyučovaní aj keď nemusia.

  Ďakujeme chlapci :-)

 • Projekt AMERIKA

  Žiaci 9.A triedy počas niekoľkých hodinín GEG v skupinách pracovali na projekte o Amerike

  Z ich práce vznikli krásne projekty.

  Zodp.: Mgr. N. Rimáková

 • OČAP 8.A

  Žiaci ôsmeho ročníka sa počas praktickej časti OČAP-u prešli náučným chodníkom Dunitovej skalky. Po návrate do školy sa pod stromami rozprávali o téme zvládania stresových situácií, konfliktov a problémov. Povedali si aj o tom, aká je dôležitá komunikácia. Nakoniec si aj napriek teplu zahrali florbal.

  Zodp.: Mgr. N. Rimáková

  Do fotogalérie bol pridaný nový album OČAP 8.A.

 • Projekt POĽSKO

  Žiaci 7. ročníka celý rok preberali v rámci GEG Európu. Tento rok sme si na mušku zobrali náš susedný štát - POĽSKO. Prostredníctvom ich projektov sme sa o ňom mohli dozvedieť niečo o mestách, historických pamiatkach, osobnostiach, hlavnom meste či faune a flóre.

  Zodp.: p. uč. Rimáková

 • MOJE NIE ZLU

  Krajská súťaž v tvorbe komiksových príbehov 

  Zodp.: p. uč. Veverková

  Foto: p. L. Kotuličová

 • MAT 8

  Štatistický prieskumôsmaci počas vyučovacej hodiny využili pekné počasie a venovali sa štatistickému prieskumu v teréne. Pracovali v skupinách. Sledovali okoloidúce dopravné prostriedky. Každá skupina si zvolila štatistický súbor (dopravné prostriedky, automobily, motorky....) a skúmala u štatistických jednotiek zvolený štatistický znak (typ motorového vozidla, farbu vozidla...). Na nasledujúcej vyučovacej hodine žiaci spracovali svoje záznamy do prehľadných tabuliek, vypočítali relatívnu početnosť a výsledky prieskumu znázornili stĺpcovým a kruhovým diagramom

  Foto a zodp.: M. Hurajová

 • OČAP I. stupeň

  Po teoretickej časti, 23.6.2021, žiaci našej školy absolvovali praktickú časť OČAP-u. Žiaci 1. stupňa zdolávali prekážkovú dráhu, ktorú im pripravili žiaci 9. ročníka pod vedením p.uč. Boldižára, za čo im veľmi pekne ďakujú. Preukázali nielen zdatnosť, ale aj veľkú radosť z pohybu. 

  Foto a príspevok: Mgr. B. Olejárová

  Do fotogalérie bol pridaný nový album OČAP I. stupeň.

 • Memoriál Rudolfa Andogu

  Zodpovedný: p. Seman

 • FYZ 9

  Deviataci si pokusom overili, že aj citrón a zemiak môžu byť zdrojom napätia.

  Foto: K. Kotuličová

  Zodp.: M. Hurajová

 • SJL 5

  S 5.A sme opakovali učivo z literatúry formou hry. Vždy jeden zo žiakov vytiahol otázku, prečítal ju spolužiakom a kto vedel, cinkol na zvonček a získal smajlíka. V knižnici sme sa rozdelili do troch skupín podľa lit.druhov na lyriku, epiku a drámu. Úlohou žiakov bolo nájsť knihy, ktoré patria do ich skupiny a prečítať úryvok. Učenie je zábava...

  Zodpovedný: Z.Rapavá

  Foto: Z.Rapavá

 • Matematický klokan

  19. - 23. apríla 2021 sa uskutočnila súťaž Matematický klokan. Z našej školy sa do nej zapojilo 7 žiakov. Úspešným riešiteľom a školským šampiónom je Tomáš Mihaľ, žiak 4. ročníka. Podarilo sa mu získať 5 klokanov. Srdečne blahoželáme! 

  Text a foto: M. Hurajová

 • Vyučovacie hodiny trochu inak

  Žiaci 8.A triedy po náročnom období dištančného vyučovania a koncoročného skúšania trávia vyučovacie hodiny s p. uč. Rimákovou aj formou oddychu a relaxu.

 • Čo si to tak vymeniť?

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Sedlice
  Sedlice 3, 082 43 Sedlice

 • +421 x 0517782217

Fotogaléria