Navigácia

O škole

Stručne o nás        
Naša základná škola s materskou školou Sedlice je plne organizovanou školou, ktorej súčasťou je školský klub detí, centrum voľného času a školská jedáleň. Škola zabezpečuje predškolskú výchovu deťom od 3 do 6 rokov a výchovu a vzdelávanie žiakov I. a II. stupňa základnej školy v zmysle školských vzdelávacích programov, platných učebných plánov, učebných osnov a vzdelávacieho štandardu pre daný stupeň.

 

 

                    Koľko nás je


V školskom roku 2018/2019 máme v materskej škole v 2 oddeleniach 35  detí a v  základnej škole je v 9 triedach   140 žiakov.
O výchovu a vzdelávanie našej mladej generácie sa s láskou stará 23  pedagogických a  9 nepedagogických zamestnancov školy.

 

 

 

 

                             Naše logo / ikonka

 

           

 


 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Sedlice
    Sedlice 3, 082 43 Sedlice

  • +421 x 0517782217

Fotogaléria