• Pracovné ponuky

   • Voľné miesta na našej škole

   •       Základná škola s materskou školou Sedlice, Sedlice 3, 082 43 Sedlice

     

     

                                    Informácia o voľnom pracovnom mieste

    Riaditeľ ZŠ s MŠ Sedlice

     

    zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pre nepedagogického  zamestnanca.

     

     

     

     

     

     

    Názov zamestnávateľa

     ZŠ s MŠ Sedlice

     

     

    Adresa

     Sedlice 3, Sedlice, 082 43 Sedlice

     

     

    Kontakt

     051/7782217, 0948951867

     

     

     

     zasedlice@zasedlice.edu.sk

     

     

    Kategória

     vedúca/vedúci školskej jedálne

     

     

    Kvalifikačné

     stredoškolské s maturitou z okruhu stravovania

     

     

    predpoklady

    ( stredná hotelová škola, stredná škola spoločného

     

     

     

    stravovania, stredná priemyselná škola

     

     

     

    potravinárska a pod.)

     

     

    Požadované doklady

    - písomná prihláška o zaradenie do výberového

     

     

     

      konania

     

     

     

    - profesijný štruktúrovaný životopis

     

     

     

    - súhlas so spracovaním osobných údajov

     

     

     

    - doklad o dosiahnutom stupni vzdelania a praxi

     

     

     

    ( fotokópia )

     

     

     

     

     

     

     

    - stručnú koncepciu riadenia školskej jedálne

     

     

     

     

     

     

    Termín nástupu

     1.2.2019

     

     

    Iné požiadavky

    - bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, organizačné

     

     

     

      a komunikačné schopnosti

     

     

     

    - ovládanie štátneho jazyka

     

     

     

    - samostatnosť, spoľahlivosť a flexibilita

     

     

     

    - práca s počítačom: program verejná informačná

     

     

     

      služba Plzeň, Microsoft Word, Microsoft Excel

     

     

     

     

     

     

    Pracovné podmienky

    90 % úväzok, pracovný pomer na dobu určitú

     

     

    Základná zložka mzdy

    (brutto)  

    566,50 € (brutto) + príplatky

     

     

    Ďalšie informácie

      1 pracovné miesto

     

     

     

    Termín podania žiadosti:

     

    Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte alebo osobne doručte na adresu školy do 23.1.2019

     

                                                                                                                                         Mgr. Štefan Rimák

                                                                                             riaditeľ školy