Navigácia

Tlačivá pre rodičov

Tlačivá

na stiahnutie:

 

 

Tlačivo

Použitie

 

zapisny_listdo1.rocZS.doc

Zápisný list do 1. roč. ZŠ spolu s dotazníkom. Vypĺňajú ho rodičia pri zápise do 1.ročníka!

Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky.doc

 

 

Vaše dieťa musíte zapísať v tomto školskom roku do prvého ročníka. Napriek tomu si myslíte, že je ešte pre vstup do školy nezrelé. V takomto prípade môžete prísť na zápis aj bez dieťaťa, zapíšete ho do školy, ale zároveň vyplníte na základe Vášho uváženia túto žiadosť. O odklad môžete požiadať aj 31.augusta. 

 

ziadost_o_prijatie_do_skoly.doc

Vypĺňajú rodičia v prípade, že majú záujem, aby sa ich dieťa vzdelávalo v našej škole. 
Nevypĺňajú ho rodičia pri zápise do 1.ročníka!

ziadost_o_odhlasenie_zo_skoly.doc

Vypĺňajú rodičia v prípade, že ich  dieťa nebude navštevovať našu školu zo zdravotných, rodinných a iných dôvodov .

Žiadosť o oslobodenie od vzdelávania v predmete.doc

 

V prípade potreby oslobodenia vzdelávania v predmete (najčastejšie telesnej výchovy), rodičia vypĺňajú toto tlačivo. Obnovuje sa pre každý školský rok a je potrebné k nemu pripojiť lekárske potvrdenie, na ktorom bude jasne napísané, či sa jedná o úplne alebo čiastočné oslobodenie od tohto predmetu.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD Sedlice.doc

Vypĺňajú rodičia v prípade, že majú záujem, aby sa ich dieťa navštevovalo po vyučovaní ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ.

 

 

Ospravedlnenie z vyučovania /pre triedneho učiteľa.doc/

  

Vypĺňajú rodičia v prípade, že chcú ospravedlniť svojho syna/dcéru z vyučovania na najviac 1 pracovný deň.

Ospravedlnenia od rodičov - možno do 30 hodín (najviac 5 dní) v školskom roku. Ostatné hodiny musí ospravedlniť lekár, inak sú hodiny neospravedlnené.

Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania /pre  riaditeľa školy.doc/

 

Vypĺňajú rodičia v prípade, že chcú ospravedlniť svojho syna/dcéru z vyučovania na viac, ako 1 pracovný deň. Žiadosť je potrebné adresovať riaditeľovi školy.

Polročné vysvedčenie - žiadosť.doc

V prípade záujmu o vydanie polročného vysvedčenia doručte písomnú žiadosť triednemu učiteľovi do

Informovaný_súhlas_rodiča.doc

Ide o proces, pri ktorom pedagogický zamestnanec oboznámi zákonných zástupcov žiaka so všetkými dostupnými informáciami a plánovanom postupe, s cieľom získať súhlas na výkon tohto postupu. Škola má povinnnosť zahrnúť rodiča do rozhodovania o postupe a starostlivosti o jeho dieťa, žiaka formou informovaného súhlasu.

Zapisny_listok_ZS_20202021.docx

Zápisný lístok na stravovanie v školskej jedálni

   

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Sedlice
    Sedlice 3, 082 43 Sedlice

  • +421 x 0517782217

Fotogaléria