Navigácia

OZNAMY

Školská jedáleň

Vážení rodičia,

oznamujeme, že ,,Zápisný lístok stravníkana stravovanie v školskej jedálni, kde sú všetky informácie ohľadom priznania dotácie na stravovanie podľa Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR a ohľadom platieb na nový školský rok je na webovej stránke školy tu: ​​​​​​​https://zasedlice.edupage.org/text9/

Je potrebné si ,,Zápisný lístok stravníka“ vytlačiť alebo ho dostanete v škole. Po Vašom podpise je to záväzná prihláška na stravovanie a je potrebné ho doručiť do školskej jedálne.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážení rodičia,

do pozornosti Vám dávame  ďalšiu možnosť prihlasovania, resp. odhlasovania zo stravy a to prostredníctvom e-mailovej adresy školskej jedálne: jedalen.sedlice@gmail.com, kde je potrebné do správy zadať:

  • meno stravníka,
  • triedu
  • deň odhlásenia, resp. prihlásenia s dátumom

Za pochopenie ďakujem

Vedúca ŠJ

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Sedlice
    Sedlice 3, 082 43 Sedlice

  • +421 x 0517782217

Fotogaléria