Navigácia

Kontakt, INFO

-

 

Meno školy: Základná škola s materskou školou Sedlice

Adresa školy: Sedlice 3, 082 43 Sedlice

Telefón: +421 x 0517782217                                
JEDÁLEŇ: 0948770148

Webová adresa:

http://zasedlice.edupage.orgEmail školy:

zssmssedlice@gmail.com

 

ELEKTRONICKÁ PLATBA za školský klub
Číslo účtu /IBAN/: SK65 0200 0000 00 16 7694 8357
VS: 0950
Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko dieťaťa

......................................................................................

ELEKTRONICKÁ PLATBA za CVČ
Číslo účtu /IBAN/: SK65 0200 0000 00 16 7694 8357
VS: 0951
Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko dieťaťa

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Sedlice
    Sedlice 3, 082 43 Sedlice

  • +421 x 0517782217

Fotogaléria